Офіційна сторінкаЛого

Жовківська районна державна адміністрація
Львівської області

Загальний відділ

                                  Начальник загального відділу: Матвіїв Наталія Василівна

                                  Телефон: 0(252)22-485

                                  Електронна пошта: zhovkvarda@loda.gov.ua

                                  80300, м.Жовква вул.Львівська,40

                                  Графік роботи:

                                  Пн.-чт. 8.00-17.15 год

                                  Пт. 8.00-16.00

 1. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації (надалі – відділ)

є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації.

 1. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами відповідно до напрямків діяльності.
 2. Відділ підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації.
 3. Роботу загального відділу організовує начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється керівником апарату голови районної державної адміністрації.

У разі відсутності начальника, його обов’язки виконує працівник, на якого покладено обов’язки начальника відділу.

 1. У межах своєї компетенції загальний відділ взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
 2. Основним завданням є встановлення в апараті райдержадміністрації єдиного порядку документування управлінської інформації та організації роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах апарату райдержадміністрації.

         2. Приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, що надійшла до райдержадміністрації, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію, веде довідкову картотеку на базі автоматизованих систем з діловодства.

                                  Сб.,нд.- вихідний

                                  Завдання і функції загального відділу:

 1. Редагує і забезпечує додержання вимог щодо складання та оформлення документів згідно з Інструкцією з діловодства та Регламентом райдержадміністрації і погоджує їх шляхом візування.
 2. Веде протоколювання засідань Колегії районної державної адміністрації.
 3. Здійснює реєстрацію розпоряджень голови районної державної адміністрації, доручень керівництва, протоколів та рішень засідань Колегії районної державної адміністрації, забезпечує своєчасне доведення їх до виконавців та зацікавлених осіб.

2 5. Подає в установленому порядку розпорядження голови районної державної адміністрації для державної реєстрації.

 1. Здійснює перевірки стану ведення діловодства у структурних підрозділах райдержадміністрації та місцевих радах.
 2. Складає зведену номенклатуру справ апарату районної державної адміністрації, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в Державний архів Львівської області.

Бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної цінності документів під час їх зберігання, готує справи для передачі до Державного архіву Львівської області.

 1. Забезпечує копіювання та тиражування документів відповідно до резолюцій керівництва. Організовує профілактичне обслуговування та поточний ремонт копіювальної техніки.

   2.9.   Забезпечує дотримання вимог чинного законодавства при організації роботи документів з грифом «Для службового користування».

2.10. Визначає нормативно-правові акти, які підлягають оприлюдненню.

2.11. Забезпечує здійснення контролю за виконанням розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень і доручень голови районної державної  адміністрації, реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, з метою реєстрації, вивчення та узагальнення даних письмових звернень громадян.

2.12. Веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена  розпорядженнями, дорученнями та наказами керівництва райдержадміністрації, контроль за виконанням яких покладено на підрозділ; реєстрацію письмових звернень громадян.

           2.13. Перевіряє виконання завдань, визначених зверненнями і запитами народних депутатів, депутатів місцевих рад, розпорядженнями і дорученнями голови обласної    державної адміністрації, розпорядженнями і дорученнями голови районної державної адміністрації структурними підрозділами районної державної адміністрацій, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в частині делегованих повноважень, перевіряє вчасність подання відповідей на письмові та усні звернення громадян, якість підготовлених відповідей.

 1. Забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, за своєчасним надходженням повних та ґрунтовних відповідей заявникам на їхні письмові та усні звернення.
 2. Готує і щотижнево надає структурним підрозділам районної державної адміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в письмовому вигляді інформацію про документи та звернення громадян, які потрібно виконати протягом тижня .
 3. Розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань вдосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни та роботи із зверненнями громадян.
 4. Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань щодо аналізу, стану виконавської дисципліни в структурних підрозділах райдержадміністрації та роботи із зверненнями громадян.
 5. Приймає і реєструє звернення, розподіляє їх відповідно до компетенції структурних підрозділів та здійснює моніторинг їх розгляду.

        2.20. Забезпечує оперативний розгляд звернень, що надійшли на «Гарячу лінію» області, перевіряє викладені в них факти, приймає у разі потреби відповідні рішення.

         2.21.Виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

 1. ґрунтовних відповідей заявникам на їхні письмові та усні звернення.
 2. Готує і щотижнево надає структурним підрозділам районної державної адміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в письмовому вигляді інформацію про документи та звернення громадян, які потрібно виконати протягом тижня .
 3. Розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань вдосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни та роботи із зверненнями громадян.
 4. Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань щодо аналізу, стану виконавської дисципліни в структурних підрозділах райдержадміністрації та роботи із зверненнями громадян.
 5. Приймає і реєструє звернення, розподіляє їх відповідно до компетенції структурних підрозділів та здійснює моніторинг їх розгляду.

        2.20. Забезпечує оперативний розгляд звернень, що надійшли на «Гарячу лінію» області, перевіряє викладені в них факти, приймає у разі потреби відповідні рішення.

         2.21.Виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

3. Права, відповідальність

 1. Загальний відділ має право:
 2. Перевіряти стан ведення діловодства в органах виконавчої влади нижчого

рівня.

         3.1.2. В установленому порядку від посадових осіб органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установ документи, необхідні для виконання покладених на відділ обов’язків.

                                              4.Начальник відділу:

4.1.1.3а дорученням керівництва райдержадміністрації бере участь у нарадах та інших заходах райдержадміністрації з питань діловодства.

4.1.2. Скликає наради з питань, що належать до компетенції відділу.

 1. Готує і щотижнево надає структурним підрозділам районної державної адміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в письмовому вигляді інформацію про документи та звернення громадян, які потрібно виконати протягом тижня .
 2. Розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань вдосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни та роботи із зверненнями громадян.
 3. Вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань щодо аналізу, стану виконавської дисципліни в структурних підрозділах райдержадміністрації та роботи із зверненнями громадян.
 4. Приймає і реєструє звернення, розподіляє їх відповідно до компетенції структурних підрозділів та здійснює моніторинг їх розгляду.

        2.20. Забезпечує оперативний розгляд звернень, що надійшли на «Гарячу лінію» області, перевіряє викладені в них факти, приймає у разі потреби відповідні рішення.

         2.21.Виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item

Шлях переселенця

Для прийому дзвінків щодо переїзду жителів АР Крим та південно-східних областей України на Львівщину працює «гаряча» телефонна лінія

0-800-501-727 Жовківська райдержадміністрація (252) 21-432 Гаряча лінія з питань надання субсидій
на житлово-комунальні послуги
(252) 61-419
Як отримати житлові субсидії?

Гаряча лінія та електронна пошта для звернень громадян

(також для повідомлення
про будь-які підозрілі дії осіб, загострення ситуації,
скоєння правопорушень.)

(252) 21 432 (252) 22 485