Офіційна сторінкаЛого

Жовківська районна державна адміністрація
Львівської області

Відділ персоналу

Заступник керівника апарату – начальник відділу: МАРЦІН Надія Богданівна

Телефон: (03252) 21398

e-mail: zhovkva_org@ukr.net

Поштова адреса: 80300 Україна, Львівська область, місто Жовква, вул. Львівська, 40

Графік роботи:  

Пн.-чт. 8.00-17.15 год

Пт. 8.00-16.00

Сб.,нд.- вихідний

 Основні завдання, функції та права відділу

1. Основними завданнями відділу є:

1.1. Реалізація державної політики з питань управління персоналом в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права.

1.2. Забезпечення здійснення керівником державної служби апарату районної державної адміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом.

1.3. Забезпечення організаційного розвитку районної державної адміністрації.

1.4. Добір персоналу в апараті районної державної адміністрації.

1.5. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності.

1.6. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.

1.7. Організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах районної державної адміністрації.

1.8. Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення в апараті районної  державної адміністрації.

2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.1. Організовує роботу щодо розробки структури районної державної адміністрації.

2.2. Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби.

2.3. Вносить пропозиції керівнику апарату районної державної адміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту.

2.4. Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника апарату районної державної адміністрації з питань управління персоналом.

2.5. Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців апарату райдержадміністрації, які затверджує керівник апарату районної державної адміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.

2.6. Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури в апараті районної державної адміністрації, розв’язання конфліктних ситуацій.

2.7. Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в апараті районної державної адміністрації та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату районної державної адміністрації.

2.8. Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

2.9. За поданням безпосереднього керівника державного службовця розробляє та визначає спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В».

2.10. Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу.

2.11. За дорученням керівника державної служби апарату районної державної адміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації.

2.12. Разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації:

2.12.1. Організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи.

2.12.2. Опрацьовує штатний розпис апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації.

2.12.3. Спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу апарату районної державної адміністрації.

2.12.4. Забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків.

2.12.5. Організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді.

2.13. Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату районної державної адміністрації.

2.14. Здійснює планування професійного навчання державних службовців апарату районної державної адміністрації.

2.15. Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації.

2.16. Разом із державним службовцем апарату районної державної адміністрації складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності.

2.17. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

2.18. Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців.

       2.19. Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації.                                    

       2.20. Обчислює стаж роботи та державної служби.

2.21. Здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у структурних підрозділах районної державної адміністрації.

2.22. Розглядає пропозиції та готує документи щодо нагородження державними нагородами України, відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, веде відповідний облік.

2.23. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

2.24. Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку апарату районної державної адміністрації, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення.

2.25. Оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення.

2.26. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу апарату, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

2.27. Готує матеріали про призначення на посаду та звільнення з посад працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права, а також матеріали на погодження щодо призначення заступників голів і керівника апарату районної державної адміністрації.

2.28. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років.

2.29. Формує графік відпусток персоналу апарату районної державної адміністрації, готує проекти розпоряджень районної державної адміністрації, наказів керівника апарату щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік.

2.30. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників апарату районної державної адміністрації.

2.31. Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника.

2.32. Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності.

2.33. У межах компетенції готує проекти розпоряджень районної державної адміністрації про відрядження голови районної державної адміністрації.

2.34. Готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу апарату районної державної адміністрації.

2.35. Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії розпорядження районної державної адміністрації, наказу керівника апарату про звільнення та належно оформленої трудової книжки.

2.36. У межах компетенції проводить роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

2.37. Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в апараті районної державної адміністрації.

2.38. Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» в апараті районної державної адміністрації і готує довідку про її результати.

2.39. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань персоналу.

2.40. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item

Шлях переселенця

Для прийому дзвінків щодо переїзду жителів АР Крим та південно-східних областей України на Львівщину працює «гаряча» телефонна лінія

0-800-501-727 Жовківська райдержадміністрація (252) 21-432 Гаряча лінія з питань надання субсидій
на житлово-комунальні послуги
(252) 61-419
Як отримати житлові субсидії?

Гаряча лінія та електронна пошта для звернень громадян

(також для повідомлення
про будь-які підозрілі дії осіб, загострення ситуації,
скоєння правопорушень.)

(252) 21 432 (252) 22 485