Офіційна сторінкаЛого

Жовківська районна державна адміністрація
Львівської області

Відділ освіти

Начальник відділу освіти: Коваль Михайло Стефанович

 Телефон: 0(252)21- 173

Електронна пошта: zhovkvarayvo@lukr.net

80300, м. Жовква вул. Коновальця,4

 Графік роботи:

 Пн.-чт. 8.00-17.15 год

Пт. 8.00-16.00

 Сб.,нд.- вихідний

          1. Загальні положення

1.1. Відділ освіти  Жовківської районної державної адміністрації Львівської області (надалі – відділ освіти) є структурним підрозділом Жовківської районної державної адміністрації Львівської області, який утворюється розпорядженням голови Жовківської районної державної адміністрації Львівської області і в межах Жовківського району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.2. Відділ освіти підпорядкований голові Жовківської районної державної адміністрації Львівської області, підзвітний і підконтрольний департаменту освіти і науки Львівської обласної державної  адміністрації та Міністерству освіти і науки України.

1.3. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Закону України «Про освіту» актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також  цим Положенням. 

2. Основні завдання відділу освіти

2.1. Формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти на території Жовківського району.

2.2. Забезпечує розвиток освітнього, інноваційного, інформаційного потенціалу району.

2.3. Забезпечує інтеграцію освіти, сфер інформатизації, інформаційних ресурсів, інтелектуальної власності із неухильним дотриманням принципів збереження і захисту національних інтересів.

2.4. Здійснює нормативно-правове забезпечення у сферах, що належать до компетенції відділу освіти, організовує виконання Конституції, Закону України «Про освіту» актів президента, кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, інших актів законодавства  у сфері освіти, здійснює контроль за їх реалізацією.

2.5. Створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти та інклюзивного навчання.

2.6. Затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів.

2.7.Організовує впровадження програмно-методичного забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів освіти.

2.8. Забезпечує формування оптимальної мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів для задоволення освітніх потреб населення, експериментальних навчальних закладів з урахуванням потреб особистості й регіональної специфіки.

2.9. Забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формує програми розвитку позашкільної освіти, спрямовані на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснює навчально-методичне керівництво із зазначених питань.

2.10. Здійснює нормативно-правове та методичне забезпечення функціонування навчальних закладів.

2.11. Визначає стратегію моніторингу якості освіти та забезпечує його проведення.

2.12. Забезпечує учнів загальноосвітніх навчальних закладів підручниками й навчальними посібниками.

2.13. Забезпечує соціальний захист, охорони життя , здоров’я та захист прав учасників навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладах;

2.14. Забезпечує функціонування системи атестації педагогічних кадрів та сприяє у підвищенні їх кваліфікації, сприяє кадровому забезпеченню, веде облік кадрових працівників у сфері освіти.

2.15. Сприяє організації оздоровлення, відпочинку і дозвіллю школярів.

2.16. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

2.17. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

2.18. Здійснює заходи щодо матеріального та морального стимулювання працівників освіти, інших учасників навчально-виховного процесу та вживає заходів до поліпшення матеріальних умов учнів, вихованців, працівників освіти. 

2.19. Здійснює замовлення, видачу і облік документів про освіту державного зразка.

2.20. Організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти району.

2.21. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

2.22. Подає на розгляд районній державній адміністрації, департаменту освіти і науки облдержадміністрації в установленому порядку пропозиції щодо створення та реорганізації освітніх установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету.

2.23. Здійснює заходи із проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів  системи загальної середньої освіти.

2.24. Надає в установленому порядку державну підтримку дитячим, молодіжним та іншим громадським організаціям, у тому числі фізкультурно-спортивної спрямованості, залучає їх до виконання державних програм і заходів з питань освіти, молоді, фізичної культури та спорту; забезпечує організацію оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, розвитку фізичної культури і спорту.

2.25. При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується головою Жовківської районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти. Рішення колегії затверджується наказами начальника відділу освіти.

2.26. Сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні. 

2.27. Організовує й проводить фізкультурно-спортивні заходи серед учнів, широких верств населення з метою залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

2.28. Сприяє міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту.

2.29. Організовує розгляд звернень громадян з  питань, пов’язаних із діяльністю відділу освіти, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються.

2.30. Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

2.31. Забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням у відділі, та підпорядкованих навчальних закладах та установах освіти.

2.32. Контролює діяльність установ, що належать до сфери його управління.

2.33. Організовує планово-фінансову роботу в установах, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

2.34. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

2.35. Забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно  державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за їх збереженням.

3. Відділ  освіти відповідно до визначених повноважень
виконує такі функції:

3.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державної адміністрації, наказів департаменту науки і освіти обласної державної адміністрації.

3.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

3.3. Вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету.

3.4. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

3.5. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку, розробляє проекти розпоряджень голови Жовківської райдержадміністрації.

3.6. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Жовківської  районної державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації.

3.7. Здійснює заходи, спрямовані на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

3.8. Забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів.

3.9. Порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді.

3.10. Сприяє молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

3.11. Виконує програми і здійснює заходи, які спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді.

3.12. Розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту.

3.13. Залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші громадські організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань.

3.14. Сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.

3.15. Сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об’єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази.

3.16. Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку.

3.17. Організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді.

3.18. Вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі.

3.19. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу, семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції.

3.20. 3дійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції.

3.21. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції.

3.22. Комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного рівня.

3.23. Здійснює контроль за діяльністю дитячої юнацької спортивної школи району.

3.24. Сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази.

3.25. Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління держадміністрації та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

3.26. Надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

3.27. Затверджує положення про змагання та проводить районні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

3.28. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції.

3.29. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки дітей і молоді, подальшого розвитку фізичної культури та спорту.

3.30. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.31. Розглядає у встановленому порядку звернення громадян.

3.32. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.33. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

3.35. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

3.36. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.37. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.38. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.39. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

3.40. Бере участь в розробці із первинними профспілковими організаціями  колективних договорів.

4. Відділ освіти для здійснення повноважень та виконання
завдань, має право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Жовківської районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Жовківської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи  районної  державної адміністрації у  галузі освіти, фізичної культури та спорту та роботи з молоддю.

4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4.5. Представляти в установленому порядку інтереси відділу освіти в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

4.6. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

5. Взаємодія з іншими органами влади

5.1. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими структурними підрозділами та апаратом районної державної адміністрації, департаментом освіти і науки облдержадміністрації, а також з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

5.2. Співпрацює з національною поліцією у Львівській області та соціальними службами у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

6.Організаційно-розпорядча діяльність

6.1. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Жовківської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації.

6.2.Начальник відділу освіти :

6.2.1.Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці для підлеглих працівників.

6.2.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про відділ освіти Жовківської районної державної адміністрації, його структуру та штатний розпис.

6.2.3. Затверджує положення про його структурні одиниці.

Структурними одиницями відділу освіти є:

  1. районний методичний кабінет загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти – для організації науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організації науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів і розвиток їхньої творчої ініціативи;
  2. централізована бухгалтерія – для організаційного забезпечення системи управління фінансами відділу освіти, загальноосвітніх навчальних закладів району та позашкільних навчальних закладів району;

3) група централізованого господарського обслуговування шкіл, яка здійснює забезпечення централізованого господарського обслуговування відділу, загальноосвітніх навчальних закладів району та позашкільних навчальних закладів та установ освіти.

6.2.4. Затверджує посадові інструкції державних службовців та працівників відділу освіти і розподіляє обов’язки між ними.

6.2.5. Планує роботу відділу освіти, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

6.2.6.Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу освіти.

6.2.7.Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ освіти завдань та затверджених планів роботи.

6.2.8.Може входити до складу колегії райдержадміністрації.

6.2.9.Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу освіти та розробляє проекти відповідних рішень.

6.2.10.Представляє інтереси відділу освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

6.2.11.Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

6.2.12.Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області.

6.2.13.Подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці на утримання  його працівників.

6.2.14.Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису видатків відділу освіти.

6.2.15.Здійснює добір кадрів.

6.2.16.Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу освіти.

6.2.17. Заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності державних службовців та інших працівників відділу освіти.

6.2.18. Начальник відділу освіти, утвореного, як юридична особа публічного права, здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників цього підрозділу. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про державну службу державних службовців та працівників структурних підрозділів відділу освіти, присвою ранги державним службовцям, заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства.

6.2.19. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти.

6.2.20. Забезпечує дотримання працівниками відділу освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

6.2.21. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

6.3. Накази начальника відділу освіти, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, наказам департаменту освіти і науки облдержадміністрації, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, відповідним  міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або директором департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

7. Фінансово господарська діяльність

7.1. Відділ освіти утримується за рахунок коштів державного та місцевого (районного) бюджету.

7.2. Відділ освіти є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штамп.

7.3. У разі відсутності начальника відділу, обов’язки начальника виконує головний спеціаліст відділу освіти.

7.4. Структура, чисельність працівників та штатний розпис відділу освіти визначається головою райдержадміністрації, та можуть змінюватися за вмотивованим поданням  начальника відділу освіти Жовківської райдержадміністрації Львівської області.

item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item

Шлях переселенця

Для прийому дзвінків щодо переїзду жителів АР Крим та південно-східних областей України на Львівщину працює «гаряча» телефонна лінія

0-800-501-727 Жовківська райдержадміністрація (252) 21-432 Гаряча лінія з питань надання субсидій
на житлово-комунальні послуги
(252) 61-419
Як отримати житлові субсидії?

Гаряча лінія та електронна пошта для звернень громадян

(також для повідомлення
про будь-які підозрілі дії осіб, загострення ситуації,
скоєння правопорушень.)

(252) 21 432 (252) 22 485