Офіційна сторінкаЛого

Жовківська районна державна адміністрація
Львівської області

Управління містобудування,архітектури, житлово-комунального господарства,інфраструктури, енергетики та захисту довкілля

Начальник відділу : Цап Орест Михайлович

E-mail: orest81@ukr.net

Поштова адреса: 80300 м.Жовква вул. Львівська,40

Графік роботи:  Понеділок -четвер 8:00 – 17:15 год., п’ятниця 8:00 -16:00 год.

Завдання і функції відділу

Основними завданнями відділу є:

1. Управління містобудування, архітектури, житлово–комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної державної  адміністрації (далі – Управління)  утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на  Управління  завдань.

2. Управління підпорядковується голові райдержадміністрації, а також  підзвітний і підконт­рольний департаментам  облдержадміністрації, а саме: департаменту архітектури та розвитку містобудування,  департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства,  департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку, департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження,  департаменту екології та природних ресурсів,  департаменту агропромислового розвитку, департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва, департаменту економічної політики, а також управлінню капітального будівництва  облдержадміністрації та державній екологічній інспекції у Львівській області.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами Украї­ни, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями    обласної та районної держадміністрацій, наказами департаментів обласної державної адміністра­ції та наказами керівника апарату районної державної адміністрації, а також Положенням про Управління.

4. Основними завданнями Управління є забезпечення реалізації державної політики в районі  у сфері містобудування, архітектури,  житлово–комунального господарства, інфраструктури, енергетики, захисту довкілля,  агропромислового розвитку, економічної політики та капітального будівництва.

5. Управління відповідно до визначених  галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією у сфері містобудування, архітектури,  житлово–комунального господарства, інфраструктури, енергетики, захисту довкілля,  агропромислового розвитку, економічної політики та капітального будівництва.

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги у встановленому законодавством порядку, зокрема:

– надає  містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (стаття 29 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”);

– видає будівельні паспорти забудови земельної ділянки (стаття 27 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”);

– оформляє паспорти прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (стаття 28  Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності);

– погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок (стаття 186¹ Земельного Кодексу України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення», стаття 24 закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції  соціально – економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально – економічного  та культурного розвитку  району;

7) бере участь у межах своєї компетенції у підготовці заходів щодо розвитку району;

8) розробляє  проекти розпоряджень  райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно–правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

9) бере участь у розробленні проектів розпоряджень  райдержадміністрації, проектів наказів керівника апарату райдержадміністрації, проектів нормативно–правових актів, головними розробниками яких є інші  структурні підрозділи;

10)  бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

11)  готує  самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

12)  готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

13) розглядає в установленому законодавством порядку та  в межах компетенції звернення громадян, які надходять до районної державної  адміністрації;

14)  опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

15)  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

16)  постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

17) контролює у межах компетенції органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері містобудування, архітектури, житлово–комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля;

18) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

19)  забезпечує у межах своїх повноважень участь у засіданнях робочих груп та комісій;

20) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

21) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

У сфері містобудування та архітектури:

 • проводить підготовку рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях (стаття 13 Закону України  «Про основи містобудування», стаття 7 Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності»);
 • вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району (стаття 14 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);
 • проводить підготовку пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;
 • здійснює моніторинг щодо:

реалізації схеми планування території району (стаття 15 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій) (стаття 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

забудови та іншого використання територій (стаття 13 Закону України «Про основи містобудування»);

 • сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району (стаття 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»);
 • внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації (стаття 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);
 • сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;
 • забезпечення контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом  „б” частини першої статті 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”(стаття 13 Закону України «Про архітектурну діяльність»);
 • підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів (стаття 25 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);
 • у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;
 • координація діяльності:

суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

 • надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району (Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінрегіону України від 21.10.2011 № 244, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.11.2011 за № 1330/20068);
 • надання пропозицій щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування;
 • забезпечення ведення містобудівного кадастру на території району (стаття 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);
 • сприяння створенню та оновленню картографічної основи території району (Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»);
 • забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;
 • співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;
 • інформування населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів (стаття 13 Закону України «Про основи містобудування»);
 • організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів, створення та проведення архітектурно – містобудівних рад (стаття 6 Закону України «Про архітектурну діяльність»);
 • сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури (стаття 2 Закону України «Про архітектурну діяльність»);
 • інші функції у сфері містобудування, архітектури, житлово–комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

У сфері  економіки:

 • аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;
 • надає консультативну допомогу суб’єктам господарювання, які перебувають на супроводі районного рівня щодо реалізації  інвестиційних проєктів у Жовківському районі.
 • здійснює інвестиційний супровід з доступом  до CRM – програми де  вносяться  дані про інвесторів, проєкти та процеси з інформацією про строки їх завершення та відміткою про стан виконання.
 • виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку району та підготовки його програм, а саме: бере участь у розробці стратегії розвитку району, готує прогнози економічного та соціального розвитку району на середньо- та короткостроковий період, розробляє і подає департаменту економічної політики  обласної державної адміністрації пропозиції до проекту обласної програми економічного і соціального розвитку на черговий рік;
 • веде облік підприємств промисловості, транспорту і зв’язку, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;
 • сприяє створенню умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;
 • веде електронну платформу промислових підприємств району;
 • підтримує в актуальному стані інформацію про експортерів Жовківського району, інформує та консультує в межах повноважень таких суб’єктів господарювання;
 • бере участь у формуванні та узагальненні від місцевих рад району переліку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів державного, обласного та місцевих бюджетів;
 • сприяє створенню сприятливого інвестиційного клімату в районі, у тому числі готує та подає керівництву районної державної адміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів;
 •  аналізує проведення  закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, організовує навчання (при потребі) головним розпорядникам району  за участі спеціалістів облдержадміністрації;
 • сприяє реалізації державної регуляторної політики та розвитку підприємництва на території району;
 • бере участь у проведенні районних нарад, семінарів, конкурсів з питань діяльності суб’єктів підприємництва у сфері виробництва товарів та їх реалізації, організації торгівлі, підвищення рівня культури обслуговування населення;
 • забезпечує реалізацію державної політики  в галузях транспорту і зв’язку;
 • готує пропозиції щодо формування переліку об’єктів з питань ремонту комунальних доріг, доріг загального користування місцевого значення, об’єктів газопостачання сільських населених пунктів району;
 • приймає участь у підготовці пропозицій щодо формування об’єктів будівництва соціально-культурного призначення, які пропонуються до фінансування за рахунок коштів державного та обласного бюджетів на перспективні роки;
 • проводить аналіз стану діяльності малих підприємств району;
 • приймає участь у роботі районних комісій  (робочих груп) з питань легалізації заробітної  плати, повноти сплати акцизного податку від продажу підакцизних товарів, інших видів податку на території  району;
 • готує матеріали на засідання Колегій райдержадміністрації щодо стану роботи територіально-господарського комплексу району за звітний період;
 • подає у Львівську облдержадміністрацію звітні дані, інформації, аналітичні довідки щодо стану галузей економіки району;
 • аналізує стан і тенденції розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв’язку та сфери енергозбереження;
 • проводить повідомну реєстрацію колективних договорів та угод, змін до них та додатків;

У сфері житлово-комунального господарства та енергетики:

 • забезпечує дотримання вимог у відповідності до Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
 • взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги  в межах своїх повноважень;
 • забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги підприємствами галузі правил, норм, стандартів в межах своїх повноважень;
 • аналізує стан та тенденції  соціально-економічного розвитку у  галузі ЖКГ у межах району та вживає заходів  до усунення недоліків;
 • готує інформаційно-аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;
 • здійснює повноваження в галузі ЖКГ, делеговані  органами місцевого самоврядування;
 • забезпечує реалізацію заходів з енергозбереження, розробляє та подає на розгляд для реалізації районну  Програму енергозбереження, проводить моніторинг її виконання;
 • готує на розгляд документи щодо визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів;
 • є учасником конкурсної Комісії на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів;
 • забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на послуги теплопостачання  підприємствами району правил, норм, стандартів в межах своїх повноважень у відповідності до Закону України «Про теплопостачання»;
 • здійснює контроль та моніторинг щодо забезпечення жителів району тепловою енергією;
 • забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення  контролю за виконанням правил і норм Закону України
  “Про питну воду та питне водопостачання”;
 • забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання;
 • здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;
 • забезпечує реалізацію державної політики у паливно-енергетичному і газовому комплексах;
 • проводить моніторинг даних про споживання бюджетними установами енергоносіїв у натуральних показниках та вжитті заходів щодо дотримання бюджетними установами режиму економії у їх споживанні;
 • бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів (стаття 9 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”);
 • інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів (стаття 9 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”);
 • бере участь у проведені щорічної акції “Населений пункт
  найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку” (стаття 9 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”);
 • забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів (стаття 39 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”);

У сфері  інфраструктури:

 • забезпечує реалізацію інфраструктурних проектів на території району, які проводяться відповідно до затверджених Програм обласною радаю, проводить щотижневий моніторинг їх виконання, подає інформаційно-аналітичні звіти в облдержадміністрацію та обласну раду;
 • забезпечує на території району реалізацію державної політики в галузях дорожнього господарства, транспорту та зв’язку;
 • проводить аналіз стану і тенденцій розвитку галузей транспорту, зв’язку, дорожнього господарства, подає  голові райдержадміністрації пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів їх подальшого розвитку, виконання робіт і надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності  з подальшим інформуванням облдержадміністрації;
 • подає інформаційно-аналітичні довідки та плани – завдання в департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку;

У сфері  захисту довкілля:

 • здійснює підготовку пропозицій та бере участь в розробці та реалізації  обласних та загальнодержавних програм  охорони навколишнього природного середовища  і раціонального  природокористування;
 • подає у департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації перелік першочергових об’єктів, які потребують фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;
 • надає консультативно-методичну допомогу місцевим радам району у формуванні пропозицій щодо реалізації природоохоронних заходів за рахунок коштів обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;
 • узагальнює інформацію про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища та подає зведену  інформацію в облдержадміністрацію;
 • здійснює  моніторинг реалізації природоохоронних заходів;
 • проводить аналіз використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;
 • опрацьовує матеріали підприємств, установ, організацій, які зареєстровані на території району про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин  в атмосферне  повітря стаціонарними джерелами  забруднення;
 • за дорученням Державної екологічної інспекції у Львівській області проводить та складає акти  обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території району.
 • приймає участь у спільних  з контролюючими органами (службами) перевірках природоохоронної діяльності суб’єктів  господарювання  на території району;
 • проводить інформаційну  діяльність, спрямовану  на підвищення  екологічної свідомості громадян.
 • здійснює контроль за дотриманням  законодавства та нормативно правових  актів  у сфері  охорони навколишнього природного середовища та захисту довкілля;

У сфері  агропромислового  розвитку:

 • готує пропозиції до стратегії  регіонального розвитку, проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;
 • вживає заходів щодо забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової та переробної промисловості вітчизняного виробництва, формує баланси попиту і пропозицій основних видів сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяє реалізації Аграрним фондом України заходів стосовно формування державного інтервенційного фонду;
 • надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, науково-технічних розробок, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових і реконструкції діючих виробництв;
 • сприяє дотриманню підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.

Вживає заходів щодо:

 • цільового та ефективного використання коштів районного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для аграріїв рішенням про районний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єкти господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;
 • здійснює організаційні заходи та сприяє участі підприємств, установ і організацій аграрного сектору економіки у виставково-ярмаркових заходах;
 • вживає заходів, спрямованих на розширення ринків збуту продукції агропромислового комплексу, в т.ч. на зовнішні ринки;
 • здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надає відповідну інформацію Мінагрополітики України для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;
 • координує виконання обласних і галузевих програм розвитку галузей тваринництва;
 • вивчає попит на сільськогосподарську продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої сільськогосподарської продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків і залученню інвесторів;
 • забезпечує широке висвітлення досягнень агропромислового комплексу району у засобах масової інформації;
 • координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

6. Управління для здійснення повноважень  та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структур­них підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності їх посадових осіб інфор­мацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій ( за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань ( за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у сфері містобудування, архітектури, житлово–комунального господарства, інфраструктури, агропромислового розвитку енергетики та захисту довкілля;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією.

Начальник управління відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність»  за посадою є головним архітектором району, а також головою архітектурно–містобудівної ради.

У межах закону Начальник управління може здійснювати творчу діяльність, пов’язану з проектуванням об’єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території його адміністративної діяльності.

9. Начальник управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про Управління;

3) розробляє посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

7) входить до складу колегії  райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до  компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва  райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно–правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області;

12) подає керівнику апарату   райдержадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

14) забезпечує дотримання працівниками Управління  правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

15) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази начальника  Управління, що суперечать Консти­туції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації.

11.Начальник управління має заступника.

Заступник начальника управління призначається на посаду та звільняється з посади, за погодженням з начальником управління, керівником апарату  відповідно до законодавства про державну службу.

12. Граничну чисельність управління визначає голова райдержадміністрації.

13.Штатний розпис управління затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника Управління.

14.  Управління утворене, як самостійний структурний підрозділ районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права.

15. Начальник управління, головний архітектор району має власний бланк та печатку із зображенням Державного Герба України.

 

         

                                                                

item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item

Шлях переселенця

Для прийому дзвінків щодо переїзду жителів АР Крим та південно-східних областей України на Львівщину працює «гаряча» телефонна лінія

0-800-501-727 Жовківська райдержадміністрація (252) 21-432 Гаряча лінія з питань надання субсидій
на житлово-комунальні послуги
(252) 61-419
Як отримати житлові субсидії?

Гаряча лінія та електронна пошта для звернень громадян

(також для повідомлення
про будь-які підозрілі дії осіб, загострення ситуації,
скоєння правопорушень.)

(252) 21 432 (252) 22 485