Офіційна сторінкаЛого

Жовківська районна державна адміністрація
Львівської області

Відділ інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю,організаційної роботи апарату

Начальник відділу : Близнюк Мар’яна Володимирівна

E-mail: zhovkva.rda@gmail.com

Поштова адреса: 80300 м.Жовква вул. Львівська,40

Графік роботи:  

Пн.-чт. 8.00-17.15 год

Пт. 8.00-16.00

Сб.,нд.- вихідний

Завдання і функції відділу

Основними завданнями відділу є:

1) інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади;
2) сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова;

3) забезпечення проведення державної політики в інформаційній та видавничій сферах району;

4) співпраця із засобами масової інформації різних форм власності;

5) створення умов для розвитку інформаційної сфери на території району;
6) забезпечення комунікативної політики влади та громадськості;

7) аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів на території району;
8) проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної і регіональної політики;

9) сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує, узагальнює і прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі району;

2) забезпечує реалізацію державної політики в інформаційній та видавничій сферах;
3) подає голові райдержадміністрації інформаційно-аналітичні матеріали, вносить пропозиції щодо формування і реалізації інформаційної політики в районі;
4) сприяє розбудові громадянського суспільства;

5) організовує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

6) виконує доручення голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

7) готує матеріали до доповідей голови райдержадміністрації відповідно до компетенції відділу;

8) бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб;

9) здійснює заходи, спрямовані на розвиток та захист національного інформаційного простору, підтримку засобів масової інформації;

10) забезпечує взаємодію райдержадміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції;
11) аналізує та прогнозує розвиток суспільно значимих процесів в районі;
12) дає роз’яснення громадянам за дорученням голови райдержадміністрації стосовно виданих ним розпоряджень з питань, які в компетенції відділу;
13) співпрацює із засобами масової інформації, видавництвами, підприємствами поліграфії та книгорозповсюдження;

14) інформує редакції засобів масової інформації про діяльність райдержадміністрації, її структурних підрозділів;

15) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на розвиток і захист інформаційної сфери району;

16) вживає заходів з метою доведення до відома населення через засоби масової інформації змісту законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України з питань внутрішньої та зовнішньої політики, розпоряджень голови райдержадміністрації;

17) забезпечує висвітлення засобами масової інформації офіційної точки зору вищих посадових осіб держави, позиції керівництва райдержадміністрації з найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики;

18) здійснює моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб’єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції;
19) готує пропозиції до проектів місцевих бюджетів та програм соціально-економічного розвитку району з питань підтримки засобів масової інформації;

20) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування регіональної політики в інформаційній та видавничій сферах;

21) вживає заходів щодо оприлюднення у мережі Інтернет об’єктивної соціально-політичної, економічної, освітньої, правової, науково-технічної та інших видів інформації про район;

22) забезпечує інформаційне наповнення розділу «Новини» офіційного веб-сайту райдержадміністрації та оприлюднення в мережі Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток на території району та держави в цілому;

23) готує і подає Департаменту внутрішньої політики облдержадміністрації  аналітичні матеріали про висвітлення у засобах масової інформації найважливіших питань життєдіяльності району;

24) забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку району, а також стосовно інших питань;

25) узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади;
26) здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності громадської ради при райдержадміністрації;

27) аналізує діяльність районних організацій політичних партій та громадських організацій, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань району;

28) розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію голови райдержадміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства;
29) здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати;

30) аналізує оприлюднені в засобах масової інформації матеріали з питань, що належать до його компетенції, готує у разі необхідності відповідні роз’яснення або спростування;

31) розглядає за дорученням голови райдержадміністрації звернення громадян, установ, організацій, що належать до компетенції відділу;
32) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

33) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

34) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

35) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

36) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item

Шлях переселенця

Для прийому дзвінків щодо переїзду жителів АР Крим та південно-східних областей України на Львівщину працює «гаряча» телефонна лінія

0-800-501-727 Жовківська райдержадміністрація (252) 21-432 Гаряча лінія з питань надання субсидій
на житлово-комунальні послуги
(252) 61-419
Як отримати житлові субсидії?

Гаряча лінія та електронна пошта для звернень громадян

(також для повідомлення
про будь-які підозрілі дії осіб, загострення ситуації,
скоєння правопорушень.)

(252) 21 432 (252) 22 485