Офіційна сторінкаЛого

Жовківська районна державна адміністрація
Львівської області

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Начальник відділу :Хіта Марія Ярославівна

Телефон: (03252) 22 135

E-mail :viddil_fgz@ukr.net

Поштова адреса: 80300, Львівська область, м.Жовква, вул.Львівська,40

Графік роботи:

Пн.-чт. 8.00-17.15 год

Пт. 8.00-16.00

Сб.,нд.- вихідний

Завдання і функції відділу:

  1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації:

2.1.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, у тому числі з використанням уніфікованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

           2.1.2. Проводить нарахування і виплату у відповідні терміни заробітної плати працівникам апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.  Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів. Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства  при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.

           2.1.3. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бухгалтерську звітність, а також державну  статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством.

2.1.4. Забезпечує дотримання вимог  нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних)  ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій.

2.1.5. Бере участь у проведенні інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. Забезпечує своєчасне і правильне оформлення результатів інвентаризацій і відображення їх в обліку.

2.1.6. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

2.1.7.Забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти.

2.1.8. Проводить інструктаж матеріально відповідальних осіб з питань обліку та збереження цінностей, які є в них на матеріальному збереженні.

2.1.9. Здійснює складання і подання в установлені терміни достовірної бухгалтерської звітності по райдержадміністрації.

2.1.10. Забезпечує складання, затвердження керівництвом райдержадміністрації та подання на погодження кошторисів витрат, помісячних планів асигнувань, штатних розписів і розрахунків до них по апарату та структурних підрозділах райдержадміністрації.

         2.1.11. Надає  управлінню Державної казначейської служби України у Жовківському районі Львівської області  кошторис та план асигнувань загального фонду Державного бюджету України.

2.1.12. Забезпечує  складання та подання  у Львівську облдежадміністрацію звітність щодо використання коштів на проведення виборів та  наявності комп’ютерної техніки та виборчих скриньок.

2.1.13. Складає проект Державного бюджету України по райдержадміністрації, на основі доведених граничних обсягів видатків.  

Виконує функції головного розпорядника коштів за  затвердженими рішенням сесії програмах районного бюджету, складає по кожній програмі паспорти бюджетних програм, бюджетні запити. Формує єдину мережу розпорядників і одержувачів коштів районного бюджету за територіями та  протягом року вносить зміни до мережі. Подає інформації та звіти щодо виконання програм за кожним  напрямом використання.

         Виконує фінансові функції розпорядника нижчого рівня для обласної адміністрації коштів державного бюджету за КПКВК 7831010 “Здійснення виконавчої влади у Львівській області”:

       – забезпечує доведення до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів затверджених паспортів відповідних бюджетних програм;

      – на основі витягу з річного розпису асигнувань Державного бюджету України, надісланого органами Державної казначейської служби України, формує помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету за КПКВК 7831010 в розрізі апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації та кодів економічної класифікації видатків, доводить до розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, в установленому порядку, дані про бюджетні асигнування, які є підставою для складання кошторисів, помісячних планів асигнувань загального фонду державного бюджету;

       – при поступленні коштів з державного бюджету за КПКВК 7831010  та іншими державними програмами, здійснює розподіл коштів загального фонду державного бюджету на утримання апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації та  одержувачів бюджетних коштів відповідно до затверджених кошторисів та помісячних планів асигнувань в розрізі кодів економічної класифікації видатків;

       –надає облдержадміністрації пропозиції щодо перерозподілу  бюджетних асигнувань між кодами економічної класифікації видатків і при внесенні Мінфіном змін до річного та помісячного розпису асигнувань, вносить зміни до кошторисів та планів асигнувань відповідно до наданих пропозицій розпорядників коштів нижчого рівня;

      – приймає  звітність від структурних підрозділів райдержадміністрації,  та одержувачів бюджетних коштів про виконання державних бюджетних програмам і заходів міністерств і відомств;

      – формує зведені квартальні та річну звітності по райдержадміністрації про виконання державних бюджетних програм та подає до  управління Державної казначейської служби України у Жовківському районі Львівської області та в обласну державну адміністрацію;

      – складає та надає до обласної державної адміністрації звіт про виконання паспорту бюджетної програми за КПКВК 7831010 “Здійснення виконавчої влади у Львівській області”;

       – здійснює перевірку штатних розписів, кошторисів, планів асигнувань та розрахунків до них, і після погодження управлінням фінансів райдержадміністрації, подає на затвердження  голові або першому заступникові голови райдержадміністрації.

2.1.15. Узагальнює та формує щорічні бюджетні запити проекту державного бюджету відповідно до доведених Міністерством фінансів України граничних обсягів видатків. Розглядає пропозиції розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня щодо обсягів видатків державного бюджету та включає пропозиції до узагальненого бюджетного запиту.

2.1.16. Зберігає, формує та передає до архіву звіти, оброблені первинні документи та облікові регістри, які є підставою для відображення в бухгалтерському обліку операцій та складення звітності.

2.1.17. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки коштів та майна, псування активів.

2.1.18. Вживає заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами.

2.1.19. Розробляє та готує проекти розпоряджень, доручень та листів райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

           2.1.21. Проводить семінари-навчання з працівниками фінансових служб райдержадміністрацій та структурних підрозділів райдержадміністрації щодо дотримання нормативно-правових актів, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ.

           2.1.22 Здійснює оприлюднення інформації в єдиному веб-порталі про використання публічних коштів.

item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item

Шлях переселенця

Для прийому дзвінків щодо переїзду жителів АР Крим та південно-східних областей України на Львівщину працює «гаряча» телефонна лінія

0-800-501-727 Жовківська райдержадміністрація (252) 21-432 Гаряча лінія з питань надання субсидій
на житлово-комунальні послуги
(252) 61-419
Як отримати житлові субсидії?

Гаряча лінія та електронна пошта для звернень громадян

(також для повідомлення
про будь-які підозрілі дії осіб, загострення ситуації,
скоєння правопорушень.)

(252) 21 432 (252) 22 485