Офіційна сторінкаЛого

Жовківська районна державна адміністрація
Львівської області

Управління соціального захисту населення

Начальник управління соціального захисту населення:  Гуменюк Ігор Богданович

Телефон: 0(252)22-485

Електронна пошта: zhovkvarda@loda.gov.ua

80300, м.Жовква вул.Львівська,40

Графік роботи:

Пн.-чт. 8.00-17.15 год

Пт. 8.00-16.00

Сб.,нд.- вихідний

Завдання і функції управління соціального захисту населення Жовківської районної державної адміністрації:

1. Управління соціального захисту населення Жовківської районної державної адміністрації (надалі – управління)  є структурним підрозділом районної державної адміністрації.

2. У своїй діяльності управління керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної і районної державних адміністрації та іншими нормативними актами відповідно до напрямків діяльності.

3. Управління підпорядковується голові райдержадміністрації, також підзвітне і підконтрольне Департамету соціального захисту населення.

4. Роботу управління організовує начальник управління, який призначається на посаду та звільняється керівником апарату голови районної державної адміністрації. У разі відсутності начальника, його обов’язки виконує заступник, на якого покладено обов’язки начальника.

5. У межах своєї компетенції управління взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

6. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення, що включає:

– забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці;

–  забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

– призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

– розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

– здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій;

– бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного  розвитку району;

-. вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

– забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

– бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної  ради;

– готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

– розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

– опрацьовує запити і звернення народних депутатів України,  депутатів обласної та районної рад;

– забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

– забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

– забезпечує захист персональних даних;

– здійснює передбачені законом у сфері соціальної політики повноваження, а саме:

1. У сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення;

* забезпечує здійснення заходів, спрямованих на посилення  мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;

* забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

* здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб – підприємців;

2. З питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

* організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення, тощо;

* забезпечує перерахування коштів вищим навчальним закладам для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам): відповідно до поданих вищими навчальними закладами списків студентів (курсантів), які мають право на отримання соціальних стипендій;

* здійснює призначення та виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

* тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

* щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за перестарілим, який досяг 80-річного віку;

3. У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

* організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

* здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

* організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

4 У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

* забезпечує облік осіб, які звертаються до управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

* спрямовує та координує діяльність районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших установ, закладів та служб в реалізації законодавства України;

* подає пропозиції районній державній адміністрації та районній раді щодо створення спеціалізованих закладів та служб, які надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя;

* сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

* сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення;

5. У сфері соціальної інтеграції інвалідів:

* здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

* здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

* здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

6. Щодо поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

* реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім’ї;

* забезпечує організацію оздоровлення та відпочинку дітей, реалізує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

* оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

* надає організаційну, методичну та інформаційну допомогу громадським об’єднанням, фондам, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам з питань оздоровлення та відпочинку дітей;

7. Забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

8. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

9. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item

Шлях переселенця

Для прийому дзвінків щодо переїзду жителів АР Крим та південно-східних областей України на Львівщину працює «гаряча» телефонна лінія

0-800-501-727 Жовківська райдержадміністрація (252) 21-432 Гаряча лінія з питань надання субсидій
на житлово-комунальні послуги
(252) 61-419
Як отримати житлові субсидії?

Гаряча лінія та електронна пошта для звернень громадян

(також для повідомлення
про будь-які підозрілі дії осіб, загострення ситуації,
скоєння правопорушень.)

(252) 21 432 (252) 22 485