Офіційна сторінкаЛого

Жовківська районна державна адміністрація
Львівської області

Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та державний реєстратор реєстрації юридичних та фізичних осіб

Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно

Дмитрієнко Наталія Тарасівна

Телефон: (03252) 21585

Е-mail:  rda.regist@ukr.net

Поштова адреса: 80300, Україна,Львівська область, місто Жовква, вулиця Львівська 40

Графік роботи:

Пн.-Чт. 8.00-17.15 год.

Пт.8.00-16.00  год.

Сб., Нд-вихідний

            Основні завдання та функції державного реєстратора речових прав на нерухоме майно

  1.1.    Державний реєстратор, в результаті прийняття документів Центром надання адміністративних послуг Жовківської райдержадміністрації та передачі їх в електронному вигляді державному реєстратору, відповідно до функцій:

 1.2 встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

відповідність обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;

відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих/отриманих документах;

наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

1.3  перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

1.4 під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, а також під час проведення державної реєстрації прав, які набуваються з прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов’язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником, крім випадків, коли державна реєстрація прав, похідних від права власності, здійснюється у зв’язку із вчиненням нотаріальної дії та такі документи були надані у зв’язку з вчиненням такої дії.

1.5 під час проведення реєстраційних дій обов’язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, а також відомості інших реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку інформаційної взаємодії з Державним реєстром прав, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи;

1.6  відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав;

1.7  присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна у випадках, передбачених цим Законом;

1.8 формує за допомогою Державного реєстру прав документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

1.9 формує реєстраційні справи у паперовій формі;

1.10 надає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України “Про виконавче провадження”, інформацію органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю;

1.11 Формує відомості з Єдиного державного реєстру в порядку та обсязі, встановлених Законом «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», а саме: витяг у паперовій формі.

1.12 Формує, веде реєстраційні справи і забезпечує їх зберігання та здійснює контроль за обсягом і рухом в одиницях обліку.  

1.13. Державний реєстратор не має права проводити реєстраційні дії щодо суб’єкта  державної реєстрації, з  яким  державний  реєстратор   перебуває  у трудових відносинах або засновником (учасником) якого він є. У такому разі державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором.

 1.14. Державний реєстратор не має права проводити реєстраційні дії щодо себе, свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), а також юридичних осіб, засновником (учасником) яких він є. У такому разі державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором відповідного суб’єкта державної реєстрації.

 1.15 Здійснює інші повноваження, передбачені  Законом «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 1.16 Державний реєстратор  повинен   дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих при виконанні обов’язків чи під час перебування на території районної державної адміністрації, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила техніки безпеки та протипожежного захисту.

1.17 Робочий час державного реєстратора встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку Жовківської районної державної адміністрації.

            

item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item

Шлях переселенця

Для прийому дзвінків щодо переїзду жителів АР Крим та південно-східних областей України на Львівщину працює «гаряча» телефонна лінія

0-800-501-727 Жовківська райдержадміністрація (252) 21-432 Гаряча лінія з питань надання субсидій
на житлово-комунальні послуги
(252) 61-419
Як отримати житлові субсидії?

Гаряча лінія та електронна пошта для звернень громадян

(також для повідомлення
про будь-які підозрілі дії осіб, загострення ситуації,
скоєння правопорушень.)

(252) 21 432 (252) 22 485