Офіційна сторінкаЛого

Жовківська районна державна адміністрація
Львівської області

Архівний відділ

АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Начальник архівного відділу: Бобель Людмила Михайлівна

Телефон: 096-128-92-42

Електронна адреса: zhovkvarda@loda.gov.ua

Поштова адреса: 80300 м.Жовква вул.Л.Українки, 29

Графік роботи: понеділок-четвер: з 8.00 до 17.15 год, п’ятниця: з 8.00 до   16.00 год, прийомні дні: вівторок, середа, четвер: з 9.00 до 16.00 год.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

1.  Реалізація державної політики у галузі архівної справи та діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території Жовківського  району.

2. Координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема трудових та приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (трудові, приватні архіви) у питаннях архівної справи та  діловодства.

3.  Внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться.

4. Здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства,  забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

5. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є архівний відділ, а також в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

6. Складає і за погодженням з Державним архівом Львівської області подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в районі, забезпечує їх виконання.

7. Забезпечує зберігання, облік, охорону:

– документів Національного архівного фонду з різними носіями інформації, переданих відділу органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та об’єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території району;

– документів особового походження;

– фотодокументів та аудіовізуальних документів,  що мають значення для вивчення історії району;

– друкованих, ілюстрованих та інших матеріалів,  що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

– облікових документів і довідкового апарату до них.

8. Організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них.

9. Проводить в установленому порядку облі0к, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування.

10.  Інформує Державний архів Львівської області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання.

11. Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них,  надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів.

12. Надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на  території Жовківського району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву).

13. Веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району,  подає належні відомості про ці документи Державному архіву Львівської області.

14. Передає Державному архіву Львівської області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання.

15. Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду.

16. Видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу.

17. Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

18. Виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

19. Веде облік юридичних осіб та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу Жовківської райдержадміністрації, на підставі затверджених списків.

20.  Подає на затвердження Державному архіву Львівської області списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

21. Розробляє проекти розпоряджень голови районної  державної адміністрації з питань реалізації галузевих повноважень.

22. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної алдміністрації.

23. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

24. Забезпечує у межах свої повноважень  реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

25. Забезпечує захист персональних даних.

26. Здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item

Шлях переселенця

Для прийому дзвінків щодо переїзду жителів АР Крим та південно-східних областей України на Львівщину працює «гаряча» телефонна лінія

0-800-501-727 Жовківська райдержадміністрація (252) 21-432 Гаряча лінія з питань надання субсидій
на житлово-комунальні послуги
(252) 61-419
Як отримати житлові субсидії?

Гаряча лінія та електронна пошта для звернень громадян

(також для повідомлення
про будь-які підозрілі дії осіб, загострення ситуації,
скоєння правопорушень.)

(252) 21 432 (252) 22 485