Запитання-відповіді по проекту "Рука допомоги"

e-mail Друк PDF
.1509003298 dop e1501

Це проект Світового банку з працевлаштування малозабезпечених безробітних

Хто може взяти участь у пілотному проекті щодо виведення малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб із стану бідності?

Непрацюючі працездатні особи: члени малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу, та внутрішньо переміщені особи.

Для участі в пілотному проекті зазначені особи повинні звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації або виконавчого органу міської, районної у місті (у разі створення) ради за місцем фактичного проживання/перебування з відповідною заявою та документами, що підтверджують статус таких осіб (довідка про отримання/неотримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи)

Чи можуть стати учасниками пілотного проекту громадяни, які визнаються непрацездатними відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"?

Ні. Учасниками проекту не можуть стати громадяни, які визнаються непрацездатними відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", зокрема, особи, які досягли пенсійного віку або визнані інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Для участі у пілотному проекті люди повинні перебувати на обліку у Центрі зайнятості чи обов’язково мають бути там зареєстровані?

Ні. Члени малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, та внутрішньо переміщені особи, які виявили бажання взяти участь у пілотному проекті, повинні подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації або виконавчого органу міської ради (органи соціального захисту населення) за місцем фактичного проживання/перебування відповідну заяву та документи, що підтверджують статус таких осіб (довідка про отримання/неотримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи).

Вказаний перелік документів є вичерпним та не передбачає надання інших відомостей.

Наголошуємо, що передумовою для отримання членом малозабезпеченої сім’ї державної соціальної допомоги є визнання такої особи, в установленому порядку, безробітною та дотримання вимог законодавства про зайнятість у частині сприяння своєму працевлаштуванню (абзац 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»).

Чи можуть брати участь у пілотному проекті та отримати безвідсоткову фінансову допомогу на поворотній основі для організації підприємницької діяльності члени особистого селянського господарства (ОСГ)? Чи треба їм для цього відмовлятися від членства ОСГ (земельних паїв)?

Відповідно до статті 8 Закону України «Про особисте селянське господарство» від 15.05.2003 р. №742-IV члени особистих селянських господарств визнаються особами, які забезпечують себе роботою самостійно і відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» належать до зайнятого населення за умови, що робота в цьому господарстві для них є основною.

Зокрема, згідно ч. 1 ст. 4 Закону України «Про зайнятість населення», до зайнятого населення належать особи, які працюють за наймом на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством; особи, які забезпечують себе роботою самостійно (у тому числі члени особистих селянських господарств); проходять військову чи альтернативну (невійськову) службу; на законних підставах працюють за кордоном та які мають доходи від такої зайнятості, а також особи, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах та поєднують навчання з роботою.

Отже, якщо робота в особистому селянському господарстві є основною для людини, то вона не може взяти участь у пілотному проекті. У випадку, коли людина - власник земельного паю не обробляє його самостійно, а передала в оренду (тобто робота в особистому селянському господарстві для людини не є основною), вона має право бути учасником пілотного проекту.

Чи може брати участь у пілотному проекті особа, зареєстрована як ФОП?

Так, у разі, якщо така особа підтвердить факт відсутності здійснення нею систематичної підприємницької діяльності за останнє календарне півріччя, яке передує дню, коли вона звертається до органів соціального захисту із заявою про участь у пілотному проекті

При укладанні договору на постачання обладнання та матеріалів може бути застосована попередня оплата ? Продавець відмовляється заключати договір, якщо кошти будуть надходити на рахунок Продавця після поставки товару протягом 1 місяця.

Може, оскільки відповідно до п.6 Порядку бюджетні кошти спрямовуються як поточні та капітальні трансферти підприємствам (КЕКВ 2610 та 3210) на надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі членам малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщеним особам, які є учасниками пілотного проекту, шляхом перерахування коштів постачальникам (продавцям) обладнання та матеріалів

Відповідно до п. 7 Порядку використання та повернення коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту обласний центр зайнятості після перевірки документів, зокрема договору між учасником пілотного проекту та постачальником (продавцем) обладнання та матеріалів стосовно наявності в ньому положень щодо відповідальності сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору, перераховує бюджетні кошти на рахунки постачальників (продавців) обладнання та матеріалів не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати отримання документів у разі наявності відповідних бюджетних коштів на окремому бюджетному рахунку обласного центру зайнятості, відкритому в органі Казначейства, а в разі їх відсутності - на наступний робочий день після надходження зазначених коштів.

Додатково слід взяти до уваги, що відповідно до абз. 2 п. 8 Порядку реалізації проекту оплата витрат учасника пілотного проекту на закупівлю обладнання та матеріалів для організації підприємницької діяльності, передбачених його бізнес-планом, проводиться обласним центром зайнятості згідно з умовами договору, укладеного між учасником пілотного проекту та продавцем обладнання і матеріалів.

У зв’язку з цим питання вибору форми проведення розрахунків може бути вирішено у межах договору, укладеного між учасником пілотного проекту та продавцем обладнання і матеріалів.

Якщо в заявці про потребу в бюджетних коштах, передбачених у державному бюджеті за КПКВ 250150 буде указана одна ціна на матеріали та обладнання, а на момент, коли ми вже отримаємо замовлені кошти Продавець ціну змінить, це можливо? (Приклад: уклали договір, Продавець дає рахунок на якому зазначено , що термін дії цього рахунку 3 банківських дні, кошти на наш рахунок надійдуть тільки через 3 тижні)

Загальний обсяг бюджетних коштів, необхідних для надання фінансової допомоги , що зазначається в заявці на потребу в коштах, визначається після укладення чотиристороннього договору ( п. 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту, затвердженим постановою від 05.04.2017 р. №224). У чотиристоронньому договорі розмір фінансової допомоги визначається Комісією відповідно до цін на обладнання та матеріали, зазначених у бізнес-плані учасника експерименту (п.п.1.2-1.4 Договору).

Договір між учасником експерименту та Продавцем є документом на підставі якого ОЦЗ здійснює перерахування коштів, і може укладатися після отримання замовлених коштів на рахунок ОЦЗ.

У разі зміни ціни обладнання або матеріалів у бік збільшення, то для здійснення перерахування коштів фінансової допомоги у збільшеному обсязі необхідно внести зміни до:

  • договору між учасником пілотного проекту та продавцем обладнання та матеріалів у частині визначення умови про ціну;
  • чотиристороннього договору, у якому передбачено, що розмір фінансової допомоги за Договором визначається за рішенням Комісії з питань реалізації пілотного проекту (п. 1.2 Примірної форми договору).

Чи потрібно керуватись Планом рахунків бухгалтерського обліку, коли визначаємо перелік обладнання? Щоб визначити вартість обладнання чи потрібно проводити моніторинг цін? Чи можна закуповувати б/у обладнання?

Для здійснення перерахування бюджетних коштів за відповідним КЕКВ необхідно визначити до яких видатків ( поточних чи капітальних) належать витрати на закупівлю обладнання та матеріалів.
Повноваження щодо моніторингу цін не передбачені діючими нормативно-правовими актами. Ціни повинні відповідати або бути в межах зазначених у бізнес-плані.

В договорі, який укладається між учасником проекту та продавцем потрібно зазначати, що обладнання отримує учасник проекту, а платником по договору є обласний центр зайнятості?

Чіткої вимоги відносно зазначення в договорі між учасником проекту та продавцем умови, що обладнання отримує учасник проекту, а платником по договору є обласний центр зайнятості, не визначено законодавством. Відповідно її закріплення в договорі між учасником проекту та покупцем має відбуватися за домовленістю сторін. В будь-якому разі учасник пілотного проекту повинен повідомити покупця, що оплата за договором буде здійснюватися обласним центром зайнятості.

Якщо в бізнес-плані зазначаються конкретні матеріали та обладнання для отримання фінансової допомоги (з визначенням марки, параметрів), а потім при укладанні договорів з продавцем товари зазначеної марки відсутні, або ціна вже інша, ніж у бізнес-плані? Чи можлива закупівля матеріалів та обладнання з іншою манкіровкою з іншим маркуванням та технічними характеристиками, якщо загальна сума фінансової допомоги не буде змінюватись?

Закуплене обладнання повинно забезпечити ведення бізнесу відповідно до бізнес-плану. На етапі надання консультацій при підготовці бізнес-плану необхідно визначити доцільність передбачення у ньому закупки конкретної марки обладнання.

Чи повинен учасник проекту відкрити в установі банку розрахунковий рахунок?

Згідно із п. 1.3 розділу першого Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 р. № 492 із змінами та доповненнями (далі – Інструкція № 492), передбачено право (не обов’язок) відкриття рахунку для здійснення підприємницької діяльності, зокрема, «фізичні особи мають право відк-ривати рахунки для здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності та для власних потреб». Виключення становлять юридичні особи.
Порядок відкриття банками рахунків клієнтів, використання коштів за ними та порядок їх закриття визначено Інструкцією № 492. Враховуючи вищевикладене, фізична особа – підприємець самостійно приймає рішення щодо необхідності відкриття розрахункового рахунку.

Згідно п. 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту: «Обласний центр зайнятості: після укладення чотирьох стороннього договору між обласним, відповідним районним, міськрайонним, міським і районним у містах центром зайнятості та структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної держадміністрації або виконавчого органу міської ради та учасником пілотного проекту, зареєстрованим як фізична особа-підприємець, або як засновник юридичної особи, визначає загальний обсяг бюджетних коштів, необхідних для надання фінансової допомоги; до 5 числа поточного місяця подає Державній службі зайнятості (далі - Служба) заявку про потребу в бюджетних коштах за формою затвердженою Мінсоцполітики, з урахуванням залишку на окремому бюджетному рахунку, відкритому в органі Казначейства. Таким чином, Порядок обмежує можливість подання заявки про потребу в бюджетних коштах, тобто Обласний центр зайнятості чекає початку місяця щоб до 5-го числа поточного місяця надіслати заявку до ДЦЗ.

Відповідно до п.5 Порядку загальний обсяг бюджетних коштів, необхідних для надання фінансової допомоги, що зазначається в заявці про потребу в бюджетних коштах (далі – заявка), визначається на підставі укладених чотиристоронніх договорів. Чотиристоронній договір укладається з учасником проекту безпосередньо після прийняття комісією рішення про надання фінансової допомоги, якщо учасник на момент прийняття рішення зареєстрований як ФОП, або через 10 днів після прийняття рішення, протягом яких учасник повинен зареєструватись як ФОП чи юридична особа. В заявці зазначається перелік обладнання та матеріалів, що закуповуються, відповідно до бізнес-плану.
Враховуючи, що Порядком визначений термін подання заявки (до 5 числа поточного місяця), доцільно визначити період проведення засідання Комісії, на якому розглядається питання надання фінансової допомоги, з урахуванням зазначеного терміну та 10-денного періоду необхідного для реєстрації ФОП або юридичної особи. Наприклад, проводити такі засідання у період з 20 по 23 число кожного місяця. Про таке необхідно повідомляти всіх бажаючих прийняти участь у проекті, зокрема отримати поворотну фінансову допомогу на організацію підприємницької діяльності.
Пунктом 9 постанови №224 визначено, що повернення здійснюється учасником пілотного проекту одним платежем після закінчення трирічного строку з дати її отримання. Виникає питання, трирічний термін рахується від дати укладання договору чи від дати перерахування коштів продавцю матеріалів та обладнання?

Трирічний термін розраховується від дати перерахування коштів.
У п. 3.3. Примірної форми чотиристороннього договору про надання учасникам пі-лотного проекту безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності, затвердженої Наказом Міністерства соціальної політики України від 29.03.2017 № 506, зазначається, що фінансова допомога вважається наданою з моменту перерахування Стороною 1 (обласний центр зайнятості) грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця обладнання та матеріалів, необхідних для організації підприємницької діяльності Сторони 4 (учасник пілотного проекту) згідно з розділом 2 Договору.

Чи можливе залучення до участі у пілотному проекті осіб, верифікація стосовно яких не проводиться?

Відповідно до діючого законодавства відсутні юридично-правові підстави щодо відмови у залученні до пілотного проекту осіб, які не є одержувачами державних соціальних допомог, та стосовно яких верифікація не проводилася. Рішення про участь таких осіб у пілотному проекті та спосіб їх залучення до роботи має приймати відповідна Комісія при облдержадміністрації.

Чи можуть «члени особистого селянського господарства», які мають статус та виплати як члени малозабезпечених сімей брати участь в пілотному проекті?

Відповідно до п. 2 Порядку реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб,учасниками пілот-ного проекту є непрацюючі працездатні особи з числа:членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям; внутрішньо переміщених осіб.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про особисте селянське господарст-во» від 15.05.2003 р. № 742-IV члени особистих селянських господарств визнають-ся особами, які забезпечують себе роботою самостійно і відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» належать до зайнятого населення за умови, що робота в цьому господарстві для них є основною.
Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України «Про зайнятість населення», до зайнятого населення належать особи, які працюють за наймом на умовах трудо-вого договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, особи, які забезпечують себе роботою самостійно (у тому числі члени особис-тих селянських господарств), проходять військову чи альтернативну (невійськову) службу, на законних підставах працюють за кордоном та які мають доходи від такої зайнятості, а також особи, що навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах та поєднують навчання з роботою.
Таким чином, якщо робота в особистому селянському господарстві не є ос-новною для громадянина, то він може взяти участь у пілотному проекті.
В той же час, якщо робота в особистому селянському господарстві є основ-ною для громадянина, то він може набути статус безробітної особи (бути зареєстрованим центром зайнятості). Для цього громадянин має надати до центру зайнятості довідку про припинення ведення особистого селянського господарст-ва або вихід з такого господарства, видану сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки (підпункт 2 п. 4 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 р. № 198).

Чи можливо поєднати різні форми активізації учасників пілотного проекту, наприклад, фінансову допомогу з працевлаштуванням або працевлаштування з громадськими роботами?

Відповідно до п.2 Порядку реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб (далі Порядок реалізації проекту) у заяві особа з числа учасників пілотного проекту зазначає форми участі в пілотному проекті, вибрані нею із числа зазначених у пункті 3 Порядку, а саме: сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця, надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності, пропонування участі в громадських роботах. У Порядку не передбачено вибір однієї форми участі особи. Таким чином, залучення до роботи учасників пілотного проекту може здійснюватися із поєднанням форм їх участі, якщо це зазначено у заяві.

Чи потрібна конкретизація усіх видів діяльності зі списку пріоритетних видів діяльності, чи достатньо загального напрямку діяльності? Та яка позиція Міністерства з приводу можливого розширення переліку пріоритетних видів діяльності у разі наявності певної кількості бажаючих започаткувати справу у одній зі сфер, що не були визначені як пріоритетні?

Якщо учасник пілотного проекту висловлює бажання започаткувати справу за тим видом економічної діяльності, який відсутній у відповідному переліку, затвердженому розпорядженням голови обласної державної адміністрації, та є об’єктивна потреба у стимулюванні цього напряму економічної діяльності, то у даному випадку представляється доцільним розширити перелік видів економічної діяльності шляхом внесення змін до розпорядження голови відповідної області.

Чи можливе залучення учасників пілотного проекту (в рамках залучення до громадських робіт) до робіт тимчасового характеру, фінансування організації яких здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших джерел, не заборонених законодавством?

Слід відзначити, що у Порядку реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, затвердженому Постановою КМУ №1154 наголошується, що залучення учасників пілотного проекту до роботи здійснюється державною службою зайнятості, зокрема, шляхом пропонування участі в громадських роботах (абз. 4 п. 3).
В той час як роботи тимчасового характеру є окремим різновидом сприяння стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб. Зокрема, у Законі України «Про зайнятість населення» у межах ст. 31 окремими частинами врегульовано відносини, що виникають під час організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру.
В той же час представляється, що учасники пілотного проекту можуть бути залучені до робіт тимчасового характеру, що випливає з наступних міркувань.
Порядком реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів мало-забезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб передбачається, що залучення учасників пілотного проекту до роботи здійснюється державною службою зайнятості, зокрема, шляхом сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця (абз. 2 п. 3).
У Законі України «Про зайнятість населення» до заходів щодо сприяння зайнятості населення віднесено забезпечення участі безробітних у громадських ро-ботах та інших роботах тимчасового характеру (п. 6 ч. 2 ст. 24).
У такому разі залучення учасників пілотного проекту до робіт тимчасового характеру можна розглядати як одну з форм сприяння їх працевлаштуванню.
При цьому слід зауважити, що поняття «безробітний» слід розуміти у значенні, яке згадується у п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення», а саме особи віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи.
Отже, можна дійти висновку, що учасники пілотного проекту можуть бути залучені до робіт тимчасового характеру і така форма їх працевлаштування не суперечитиме положенням Порядку реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб.

Фіндопомога передбачена лише на придбання обладнання та матеріалів. 1.Що входить в термін «матеріали»? 2.Чи може учасник проекту купити корову, бичка, саджанці, кіоск тощо. 3.Чи може учасник купити автомобіль, який був у вжитку? 4.Чи може бути надана фіндопомога на придбання матеріалів під реалізацію товару в майбутній підприємницькій діяльності (наприклад, для торгівлі). Тобто, чи можна купити товар, а потім продавати його в магазині або витратні матеріали (лаки, шампуні тощо) і використовувати в перукарні?

1. Відповідно до ДСТУ 2391-94 «Система технологічної документації. Терміни та визначення» матеріал – це речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу.
Додатково тлумачення ч. 1 ст. 332 Цивільного кодексу України дає можливість дійти висновку про те, що матеріал – це річ, в результаті переробки якої ство-рюється нова річ.
Речі можуть бути споживними та неспоживними. Зокрема, споживною є річ, яка внаслідок одноразового її використання знищується або припиняє існувати у первісному вигляді (ч. 1 ст. 185 Цивільного кодексу України).
Отже, кошти фінансової допомоги можуть бути спрямовані на придбання матеріалів (речей) як споживного, так неспоживного характеру.
Слід також взяти до уваги, що тварини є особливим об'єктом цивільних прав і на них поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом (ч. 1 ст. 180 Цивільного кодексу України).
2. Учасник пілотного проекту може купити корову, бичка, кіоск (малі архітектурні форми).
3. Учасник пілотного проекту може купити автомобіль, який був у вжитку.
Відповідно до абз. 2 п. 8 Порядку реалізації проекту оплата витрат учасника пілотного проекту на закупівлю обладнання та матеріалів для організації підприємницької діяльності, передбачених його бізнес-планом, проводиться обласним центром зайнятості згідно з умовами договору, укладеного між учасником пілотного проекту та продавцем обладнання і матеріалів.
Нормами Порядку реалізації проекту не передбачається придбання лише нового обладнання, що дає підстави стверджувати про можливість перерахування коштів на придбання обладнання, яке було раніше у вжитку. Проте такий намір учасника пілотного проекту має бути відображений у його бізнес-плані.
4. Не може. Фінансова допомога надається на придбання матеріалів та обладнання для організації підприємницької діяльності, а не товару (зокрема, продукції для торгівлі: лаків, шампунів тощо).

Якщо учасник пілотного проекту, відносно якого прийнято рішення про надання фінансової допомоги, втрачає свій статус члена малозабезпечених сімей (припиняється виплата) на дату засідання Комісії (другий етап) або на наступний день, чи має право така особа на отримання фінансової допомоги?

Відповідно до п. 2 Порядку реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, учасниками пілотного проекту є непрацюючі працездатні особи з числа: членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям і внутрішньо переміщених осіб.

Важливо взяти до уваги, що ключовою умовою отримання фінансової допомоги є укладення чотиристороннього договору про надання фінансової допомоги, стороною якого виступає учасник пілотного проекту. І саме на момент укладення цього договору має бути чинним правовий статус учасника пілотного проекту як члена малозабезпеченої сім’ї або внутрішньо переміщеної особи.

Учасник проекту відкрив юр. особу (учасник проекту є одночасно директором і засновником). Договір на поставку обладнання укладається з зареєстрованою юр. особою чи з учасником проекту?

Абз.6 п. 7 Порядку реалізації пілотного проекту передбачено, що «учасникам пілотного проекту, які не мають статусу суб’єкта підприємницької діяльності, та щодо яких комісією прийнято рішення про надання їм фінансової допомоги, надаються кошти фінансової допомоги після державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи – підприємця». А отже, договори на поставку обладнання укладаються відповідно з юридичною особою чи фізичною особою – підприємцем».

 

Пошук

Жовківщина

Про нас

Корисно

Випадкове зображення

rda_p24.jpg


Шановні відвідувачі!

Ми радо вітаємо Вас на сторінках нашого сайту. Достовірна інформація, відомості про Жовківський район, останні новини з життя регіону – все це для Вас.

 1 2 768x400346416

5a7acda4b8b14104895330

banner160x236meet your child

1 1497598187 300x198.9539748954 1 0 

802161 1654242

1523954433 nez pracya222

 

ШЛЯХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ

Для прийому дзвінків щодо переїзду жителів АР Крим та південно-східних областей України на Львівщину працює «гаряча» телефонна лінія

0-800-501-727

Жовківська райдержадміністрація

(252) 21-432

Гаряча лінія з питань надання субсидій

на житлово-комунальні послуги

(252) 61-419

(з 8.00 – 17.00)

Як отримати житлові субсидії?

 

 

 

 

Громадське опитування «В якому місці має бути встановлений пам’ятник Т.Г.Шевченка у м. Жовква?»

Насамперед визначимо місце де постане Кобзар. Пропонуються такі місця:
 

Голосування

Яку інформацію ви бажаєте бачити у нас на сайті
 

До нас завітало

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні665
mod_vvisit_counterВчора762
mod_vvisit_counterЦього тижня6514
mod_vvisit_counterМинулого тижня5167
mod_vvisit_counterЦього місяця16869
mod_vvisit_counterМинулого місяця33283
mod_vvisit_counterВсього2403441

Корисні посилання

Президент України

 

Урядовий портал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаряча лінія та електронна пошта

для звернень громадян

(також для повідомлення
про будь-які підозрілі дії осіб, 
загострення ситуації,
скоєння правопорушень.
)

zhovkvarda@loda.gov.ua

(252) 21 432

(252) 22 485


Ресторан Сим-Сим