ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до розрахункових показників районного бюджету Жовківського району на 2012 рік

e-mail Друк PDF

.Виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Жовківського району у 2011 році та проект на 2012 рік

У галузі промисловості Жовківського району дещо стабілізувалась ситуація і окремі підприємства зуміли досягти збільшення обсягів промислового виробництва.

У звітному періоді 2011 року (11 місяців 2011 року) реалізовано продукції на суму 385,0 млн. грн. Приріст до відповідного періоду минулого року становить 20,6%.

Збільшили обсяги промислової продукції ТзОВ «Гульдманн-Україна», ТзОВ «АгроКАП»; ДП «Рава-Руський шпалопросочувальний завод», ДП «Рава-Руське лісове господарство».

Після реорганізації галузі відновлено роботу на спиртзаводі. Нова назва підприємства – місце провадження діяльності – Рава-Руська державного підприємства «Укрспирт».

Не завершена реорганізація ВАТ «Завод «Шляхіндустрія» у ТзОВ. На даний час проходить процес реорганізації.

Складною залишається ситуація у харчовій промисловості. Скоротили обсяги ТзОВ «Етрус» та ВАТ «Рава-Руський маслозавод».

Викуплено приміщення ТзОВ СП «Мультівіта»  (м,Жовква, вул. Вокзальна) підприємством ТзОВ «Галицькі традиції». Дане підприємство не буде змінювати виробничий профіль, планує виробляти шоколадну глазур для морозива.

По всіх категоріях господарств в галузі сільського господарства у 2011 році посівна площа становить 42726 га.

Під урожай 2012 року посівна площа становитиме 44730 га, що на 2000 га більше  минулого року.

Валовий збір цукрових буряків становить 4300 тн., що на рівні 2010 року.

Всіма категоріями господарств посіяно 13587 га озимих зернових, що на 1720 га більше ніж у 2010 році. Озимий ріпак сільськогосподарськими підприємствами району  посіяно на площі 1832 га.

За 11 місяців 2011 року використано коштів з різних рівнів бюджету: районного – 313,3 тис.грн., обласного - 65,3 тис.грн. і державного - 1333,4 тис.грн.

У сфері малого підприємництва функціонує 6289 суб’єктів малого бізнесу, в т.ч. 1805 юридичних осіб, 4484 – приватних підприємців.

На даний момент зареєстровано 64 юридичних та 246 фізичних осіб – приватних підприємців проти 40 та 418 відповідно у минулому році.

Спостерігається тенденція до зростання реєстрації юридичних осіб та зменшення реєстрації приватних підприємців-фізичних осіб.

У галузі будівництва в значній частині роботи проводились за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Протягом звітного періоду забезпечено своєчасне  фінансування пенсійних виплат.

Станом на 1.12.2011 року заборгованість з виплати заробітної плати  у районі (за попередніми даними) становить 166,9 тис.грн., що на 89,3 тис. грн. або на 35,0% менше порівняно з початком 2011 року.

Щодо виплат допомог на діти та субсидій, то у районі за звітний період нараховано допомог на загальну суму 81,1 млн. грн. проти 67,4 млн. грн. у відповідному періоді минулого року, які повністю профінансовано.

Станом на 01.12.2011 року в управління праці та соціального захисту населення Жовківської РДА звернулося за наданням субсидій 1063 особи.

Користуються субсидіями 970 сімей проти 1054 у 2010 році. Нараховано субсидій на суму 1059,2 тис.грн., що на 35,5% більше минулого року. Профінансовано субсидій на 1005,7 тис.грн., що на 58,4% більше в порівнянні з минулим роком. Заборгованість по субсидіях на 01.12.2011р. – 110,4 тис.грн..

Рівень середньомісячної заробітної плати, зайнятих в економіці району у 2011 році  склав 1737,27 грн., що на 14,0% більше рівня 2010 року.

Проект районного бюджету Жовківського району на 2012 рік  розроблено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів, що визначають порядок формування доходної та видаткової частин місцевих бюджетів району.

Проект районного бюджету на 2012 рік розроблено відповідно до показників, надісланих Міністерством Фінансів України.

Обсяг районного бюджету на 2012 рік по доходах обраховано в загальній сумі 329 млн. 599 тис. 515 грн.

Доходи районного бюджету Жовківського району на 2012 рік

Загальний фонд

Надходження доходів районного бюджету, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 2012 рік складуть  31009 100 грн., в тому числі податок з доходів фізичних осіб – 30979100 грн., реєстраційний збір за проведення державної реєстрації – 30000 грн.

Розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, на 2011 рік в розрізі адміністративно-територіальних одиниць здійснювався відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, прийнятого 8 липня 2010 року.

Обсяг І кошика доходів відповідного бюджету визначався (відповідно до статті 98 Бюджетного кодексу України) із застосуванням індексу відносної податкоспроможності бюджету міста чи району на основі даних про фактичне виконання відповідного бюджету за три останні бюджетні періоди (2008-2010 роки).

При цьому, при розрахунку індексу відносної податкоспроможності застосовано метод екстраполяції та експоненційний метод. Оскільки тенденції розвитку окремих бюджетів та надходження до них протягом базових років, які беруть участь у розрахунку, з ряду причин (основна – вплив фінансово-економічної кризи на економіку країни) були неоднорідними, застосування даних методів дають можливість найбільш точно за допомогою математичної формули провести вирівнювання динамічного ряду та прогнозувати реальні прогнозні показники на плановий рік.

Тобто, якщо відмічається ріст податкової бази регіону і відповідно щорічно зростає індекс відносної податкоспроможності, то на плановий 2012 рік для таких місцевих бюджетів прогнозується вищий індекс податкоспроможності водночас, при зниженні податкоспроможності регіону зазначений індекс понижається.

Крім того, для врахування стану надходжень таких доходів до відповідного місцевого бюджету в поточному році застосовано коефіцієнт актуалізації індексу відносної податкоспроможності місцевих бюджетів;  приведення у відповідність темпів росту доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, з темпами росту фонду оплати праці застосовано коефіцієнт впливу нарахованого фонду оплати праці за регіонами.

Надходження доходів, що не враховуються при  визначенні міжбюджетних трансфертів складуть 347715 грн., в тому числі фіксований податок на доходи фізичних осіб 30000грн., плата за утримання дітей в школах-інтернатах 60000 грн., інші надходження в загальній сумі 257715  грн.

У 2012 році передбачається отримати дотації вирівнювання з Державного бюджету – 183831100 грн., передати з районного бюджету місцевим бюджетам дотацію – 16116600 грн., отримати субвенцію на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів - 396000  грн., отримати кошти, що надходять до районного бюджету з міських, селищних та сільських бюджетів – 1033900 грн.

У 2012 році передбачається отримати до загального фонду субвенцій з державного бюджету в сумі 107592800 грн., з них :

-  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  в сумі 97966200 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на  надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі  6473900 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надання пільг з послуг зв"язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв”язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб  (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного  побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян  в сумі 403700 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на  надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 1866000 грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімецного типу та прийомних сім”ях  за принципом “гроші ходять за дитиною” в сумі 883000 грн.

Спеціальний фонд доходів

Спеціальний фонд районного бюджету у 2012 році очікується в загальній сумі 5388900 грн., в т.ч. власні надходження районного бюджету 2231300 грн., субвенція з державного місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 3157600 грн.

Прогнозні доходи районного бюджету Жовківського району на 2013-2014 роки

Прогнозні надходження доходів районного бюджету, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, у 2013 році складуть  33177600 грн., в тому числі податок на доходи фізичних осіб –  33147600 грн., що складе 107 % плану на 2012 рік, у 2014 році складуть 35498000  грн., що складе 107 % прогнозу на 2013 рік.

Прогнозні надходження доходів, що не враховуються при  визначенні міжбюджетних трансфертів, у 2013 році складуть 354000 грн., що складе 101,8 % плану на 2012 рік та у 2014 році складуть 376000 грн., що складе 106,2 % прогнозу на 2013 рік.

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Видатки загального фонду районного бюджету на 2012 рік  складуть 323888880,0 грн., спеціального фонду бюджету 6 082 135 грн.. Із загальної суми видатків районного бюджету видатки на заробітну плату з нарахуваннями установам, що фінансуються з районного бюджету в сумі 155285705 грн., що складає 47,9 відсотка до загального об’єму видатків, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг 16591500 грн. та на оплату капітальних видатків 4190835 грн. У 2011 році видатки районного бюджету по загальному фонду складали 290867493,27 грн. та  11711212,20 грн. по спеціальному фонду, з яких 129969065,0 грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями та 13133223,00 грн. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, 7090088,01 грн. на оплату капітальних видатків. У 2010 році видаткова частина районного бюджету складала в загальній сумі  282179821,99 грн. з яких 269057646,12 грн. по загальному фонду та 13563775,87 грн. по спеціальному фонду. Крім цього, видатки на заробітну плату з нарахуваннями у 2010 році було визначено в загальній сумі 116301422,0грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 11122535,0 грн. та капітальні видатки – 8542172,00 грн.

На утримання Жовківської районної ради видатки визначені в сумі 1600000 грн.. Із загальної суми витрат 1193000 грн. складають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями  для працівників районної ради, що складає 74,6 відсотка загальних видатків на 2012 рік, 172000 грн. обраховано для оплати енергоносіїв та комунальних послуг. У 2011 році видатки на утримання даної установи складали  1641149,81 грн. та у 2010 році – 1481774,42 грн.

Розрахунковий показник обсягу видатків бюджетів районів на утримання органів місцевого самоврядування визначено за формулою. Розмір коефіцієнта частки нормативу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів місцевого самоврядування в зведеному бюджеті міста (району) (не менше 0,76 відс) (Kyd) визначено – 0,82.

Показник обсягу видатків для міських, селищних та сільських бюджетів на утримання органів управління визначено по фінансовому нормативу бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування в цілому по бюджетах місцевого самоврядування –  67,5765501.

Передбачено видатки на утримання місцевої пожежної охорони в сумі 396000 грн.. У 2011 році  на утримання пожежної охорони було передбачено кошти в сумі 1064883,0 грн. та у 2010 році 745300,0 грн.

Видатки районного бюджету на освіту враховані  в сумі 117488400,0грн.. Видатки  на освіту становлять 36,3 відсотка від загального обсягу районного бюджету на 2012 рік. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями для виплати працівникам освіти обраховано в сумі 93243900 грн., що склало 79,4 відсотка загальних витрат на освіту. На оплату енергоносіїв та комунальних послуг видатки склали  11854200грн., харчування – 5500000, грн.,  капітальні видатки передбачено в сумі 5000 грн. У 2011 році видатки на освіту було передбачено  в загальній сумі 102300888,20 грн. та у 2010 році 101711777,40 грн.

Враховано субвенцію з державного бюджету на виплату державних соціальних допомог на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування  в сумі 883000,0 грн.

Розрахунок видатків на освіту в розрізі місцевих рад на 2012 рік здійснено виходячи з фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку.

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості дитини дошкільного віку визначено 8,34852, коефіцієнт застосування факторів впливу  : кількості дітей віком 0-6 років (Kod) (від 0,5 до 1) – 0,5_ кількості груп у дитячих садках (Kog) – 0,3; кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад (Kot) – 0,2_; фактичний коефіцієнт охоплення (Kdm) для міст, селищ – 0,416_,  села – 0,165_, фінансовий норматив бюджетної забезпеченості 1 дитини на розвиток дошкільної освіти, в яких діти  відвідують дошкільні навчпльні заклади (Hrdov) - 0,109864, фінансовий норматив бюджетної забезпеченості 1 дитини на розвиток дошкільної освіти, в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади (Hrdonv) - 0,379755.

На установи охорони здоров’я, що утримуються з районного бюджету на 2012 рік видатки обраховано у сумі 54769805,0 грн.. Видатки на утримання установ охорони здоров’я  у загальному обсязі районного бюджету складає 16,9 відсотка. Із загальної суми видатків на утримання районних установ охорони здоров’я враховано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 44214505,00 грн., що  складає 80,7 відсотка загальних видатків на охорону  здоров’я, витрати на оплату енергоносіїв та комунальних послуг враховано в сумі 3569400,00 грн., що складає 6,5 відсотка загальних витрат на охорону здоров’я; на оплату капітальних видатків передбачається кошти в сумі 335000,00 грн., що складає 0,6 відсотка загальних видатків на охорону здоров’я; видатки на харчування склали 1220000,00 грн., медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2562800,00 грн. У 2011  році на утримання установ охорони здоров’я було передбачено в загальній сумі  49036917,00 грн. та у 2010 році - 44036220,00 грн.

Загальний обсяг видатків, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів на культуру з районного бюджету на 2012 рік визначені в сумі 13185400,00  грн..  Із загальної суми видатків на культуру 11968900,00 грн. складають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями для працівників, 837200,00 грн. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, 54600,00 грн. на оплату капітальних видатків, на виконання районної цільової програми централізованих заходів культури і туризму Жовківської райдержадміністрації на 2012 рік передбачено кошти в сумі 100000,00. На підтримку райкіновідеомережі затверджено із загального фонду районного бюджету кошти в сумі 40000,00 гривень. У 2011 році на заклади культури було передбачено кошти в сумі 12323932,0 грн. та у  2010 році 11044299,70 грн.

При здійсненні розподілу видатків на культуру застосовано фінансовий норматив (Hk) забезпеченості на культуру для зведеного бюджету району, визначений у розрахунках трансфертів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України в сумі 150,6382.

На соціальний захист населення на 2012 рік передбачено видатки  в сумі  113310000,0 грн., з них утримання центру соціальної служби для молоді – 405600,00 грн., на виконання програми центру соціальної служби для молоді 25000,0 грн.. У 2011 році видатки на соціальний захист населення було передбачено в загальній сумі – 101724846,48 грн. та у 2010 році – 85445801,82 грн.

На утримання територіального центру – 3747400,00 грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 3370000,00грн., оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 27600,0 грн..

На фінансування пільг, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу передбачено кошти в сумі 605000,0 грн., інші видатки по соціальному захисту населення в сумі 384000,0 грн.

Передбачено видатки на  виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  в сумі 97966200,0 грн., з надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі 6473900,00 грн.,  з надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного  побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян  в сумі 403700,0 грн., на  надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 1866000,0 грн..

Також в проекті  бюджету враховано видатки на виплату компенсацій фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами в сумі 280400,0 грн., та видатки на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів та Центрах професійної  реабілітації інвалідів  в сумі 222800,0 грн.

На фінансування фізичної культури та спорту передбачено видатки в сумі 1275600,0 грн., з яких на утримання  та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 721800,00 грн.., на виконання програми розвитку фізичної культури та спорту пропонується виділити з загального фонду районного бюджету – 106000,00 грн.., утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) – 256000,0 грн.., фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості ФСТ “Колос”  - 45000,0 грн., інші видатки по спорту – 146800,00 грн.  У 2011 році видатки на фізкультуру і спорт було передбачено в загальній сумі – 1121466,0 грн. та у 2010 році – 1114250,0 грн.

На  часткове покриття витрат редакції газети “Відродження” у проекті бюджету передбачено кошти в сумі 200000,00 грн. та фінансової підтримки радіомовлення в сумі 30000,0 грн.. У 2011 році видатки на засоби масової інформації складали 385800,0 грн. та у 2010 році – 347500,0 грн.

На фінансування програм у галузі сільського господарства з районного бюджету  передбачено 300000,00 гривень за загальним фондом. У 2011 році на дану галузь було передбачено кошти в сумі  - 751134,00 грн. та у 2010 році – 341340,20 грн.

На реалізацію програми накопичення Жовківського районного резерву матеріально-технічних ресурсів пропонується передбачити кошти в сумі  232000,00 грн. У 2011 році на вищевказану програму було передбачено кошти в сумі – 200000,0 грн. та у 2010 році – 151418,0 грн.

Резервний фонд районного бюджету  обраховано в сумі 300000,00 грн. У 2011 році резервний фонд планувався в сумі в 300000,0 грн. та у 2010 році в сумі 350000,0 грн.

Спеціальний фонд видатків

Видатки районних установ за рахунок власних надходжень по спеціальному фонду очікуються в сумі 2201300,00 грн., зокрема установ освіти – 188000,00 грн., установ культури – 298300,00 грн., охорони здоров’я – 1608000,00 грн., районної ради – 101000,00 грн.

Районний бюджет розвитку становить 271735,00 грн.

У 2011 році спеціальний фонд районного бюджету було передбачено в загальній сумі – 11711212,20 грн. та у 2010 році – 13563775,87 грн.

Міжбюджетні взаємовідносини на 2012 рік

Дотація вирівнювання з Державного бюджету для бюджету Жовківського району на 2012 рік становить 183831100,00 грн. У 2012 році планується передати дотації вирівнювання з районного бюджету для бюджетів міст, селищ та сіл  в сумі 16116600,00 грн. Кошти, що надходять  до районного бюджету з бюджетів міст, селищ та сіл передбачено в сумі 1033900,00 грн.

У даному проекті враховано виділення іншої дотації органам місцевого самоврядування в сумі 4575400,0 грн. на забезпечення оплати заробітної плати та інших першочергових витрат в дошкільних закладах освіти.

Враховано надання кредитування з районного бюджету в сумі 50000,00 грн.

Начальник фінансового управління
Жовківської райдержадміністрації                                          Г.Вус

 

Пошук

Жовківщина

Про нас

Корисно

Випадкове зображення

rda_p12.jpg


 

Шановні відвідувачі!

Ми радо вітаємо Вас на сторінках нашого сайту. Достовірна інформація, відомості про Жовківський район, останні новини з життя регіону – все це для Вас.

 1 2 768x400346416

5a7acda4b8b14104895330

banner160x236meet your child

1 1497598187 300x198.9539748954 1 0 

802161 1654242

1523954433 nez pracya222

 53046531 379814462843193 1043881695234752512 o

opengraph111111

ШЛЯХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ

Для прийому дзвінків щодо переїзду жителів АР Крим та південно-східних областей України на Львівщину працює «гаряча» телефонна лінія

0-800-501-727

Жовківська райдержадміністрація

(252) 21-432

Гаряча лінія з питань надання субсидій

на житлово-комунальні послуги

(252) 61-419

(з 8.00 – 17.00)

Як отримати житлові субсидії?

 

 

 

 

Громадське опитування «В якому місці має бути встановлений пам’ятник Т.Г.Шевченка у м. Жовква?»

Насамперед визначимо місце де постане Кобзар. Пропонуються такі місця:
 

Голосування

Яку інформацію ви бажаєте бачити у нас на сайті
 

До нас завітало

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні415
mod_vvisit_counterВчора862
mod_vvisit_counterЦього тижня6745
mod_vvisit_counterМинулого тижня6359
mod_vvisit_counterЦього місяця16105
mod_vvisit_counterМинулого місяця34667
mod_vvisit_counterВсього2750546

Корисні посилання

Президент України

 

Урядовий портал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаряча лінія та електронна пошта

для звернень громадян

(також для повідомлення
про будь-які підозрілі дії осіб, 
загострення ситуації,
скоєння правопорушень.
)

zhovkvarda@loda.gov.ua

(252) 21 432

(252) 22 485


Ресторан Сим-Сим