Рішення Жовківської районної ради від 10.01.2012р. № 4 "Про районний бюджет Жовківського району на 2012 рік"

e-mail Друк PDF

.gerb

У К Р А Ї Н А
ЖОВКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
чергова 14-та сесія VI -го демократичного скликання

РІШЕННЯ

від  10 січня  2012 року                                                               № 4

Про районний бюджет Жовківського району на 2012 рік

Відповідно до ст.75, 76, 77  Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", керуючись п.17 ч.1 ст.43, 44, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Жовківська районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 329599515,00 грн.

Обсягдоходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 324210615,00 грн, спеціального фонду бюджету – 5388900,00 грн.. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 329599515,00 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в  сумі 323938880,00 грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 5660635,00 грн., у тому числі бюджету розвитку – 3769335,00 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету на 2012 рік у сумі 271735,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) (додаток 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2012 рік у сумі 271735,00 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 271735,00  грн. (додаток 6).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 2500000,00 грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2012 рік:

-дотацію вирівнювання бюджетам місцевого самоврядування у сумі 16116600,00 грн.;

-кошти, що передаються до районного бюджету з бюджетів міст, селищ та сіл у сумі 1033900,00 грн.;

-іншу додаткову дотацію – 4245400,00 грн.;

-іншу субвенцію на лікування хворих в інших населених пунктах області Яворівському району - у сумі 16995,00 грн..

7. Затвердити перелік об’єктів (головних розпорядників коштів), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку у сумі 693235,00 грн. (додаток 7).

8. Затвердити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2012 рік у сумі 300000,00 грн.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

трансферти населенню;

трансферти місцевим бюджетам;

10. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію галузевих програм  згідно з додатком № 8

11. Затвердити субвенцію районному бюджету у сумі 396000,00 грн. на утримання місцевої пожежної охорони згідно з додатком № 5.

12. Затвердити обсяги повернення до районного бюджету (спеціальний фонд) на 2012 рік позик, наданих сільськогосподарським виробникам під регіональний контракт за зерно урожаю 1998 року згідно з додатком № 9.

13. Взяти до відома, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:

13.1. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється місцевою державною адміністрацією за погодженням з комісією з питань бюджету та фінансів.

13.2. Забороняється без внесення змін до рішення про районний бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на:

-оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

-видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування.

14. У процесі виконання районного бюджету  у межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради і комісією з питань бюджету і фінансів районної ради.

Фінансовому управлінню райдержадміністрації здійснювати перерозподіл видатків за функціональною та економічною класифікацією в межах обсягу його бюджетних призначень загального та спеціального фондів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) районного бюджету за цільовими субвенціями, що стосуються соціальних видатків після погодження з головою районної ради.

Зміни до напрямків використання коштів на реалізацію районних програм здійснювати районній державній адміністрації у межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з головою районної ради і комісією з питань бюджету і фінансів районної ради.

15. Районній державній адміністрації:

15.1. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів районного  бюджету.

15.2. У місячний термін підготувати й подати на розгляд районної ради програми, які не затверджені згідно з додатком 8.

Фінансування програм, реалізація яких продовжується у 2012 році, здійснювати після розгляду звітів про ефективність їх виконання у 2011 році у відповідних постійних комісіях районної ради.

15.3 Підготувати й подати районній раді пропозиції щодо уточнення показників районного бюджету на 2012 рік з урахуванням їх виконання у 2011 році за даними річного звіту і стану виконання планових завдань за доходами у 2012 році.

15.4. Підготувати та подати районній раді пропозиції щодо розподілу субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року № 792 «Деякі питання розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах».

15.5. Відповідно до вимог статті 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2012 році в особі начальника фінансового управління одержувачем:

-середньострокових позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, які надаються за умови невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у Законі України "Про Державний бюджет України на 2012 рік";

-позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

-позик на покриття тимчасових касових розривів у показниках районного бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами для забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інших захищених видатків загального фонду.

15.6. За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

15.7. Кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів.

15.8. Фінансування бюджетних установ проводити за письмовим погодженням з головою районної ради, без врахування цільових субвенцій, що стосуються соціальних видатків.

15.9. У разі зміни або встановлення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України обсягу міжбюджетних трансфертів для бюджету району, розподіляти та перерозподіляти їх між місцевими бюджетами району шляхом внесення відповідних змін до районного бюджету за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України, після погодження з головою районної ради.

16. Головним розпорядникам та розпорядникам коштів районного бюджету:

16.1. Затвердити граничні обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

16.2. При складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальним фондами на заходи з енергозбереження.

16.3 У 10-ти денний термін оприлюднювати на офіційному веб-сайті Жовківської районної державної адміністрації кошториси та акти виконаних робіт за відповідними районними програмами, а також надавати зазначену інформацію до постійної комісії Жовківської районної ради з питань бюджету та фінансів.

17. Міським, селищним та сільським головам місцевих рад :

17.1. Забезпечити затвердження реальних показників у місцевих бюджетах на 2012 рік з надходження податків, зборів і платежів до бюджету, недопущення їх необґрунтованого завищення.

17.2. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

17.3. Під час затвердження місцевих бюджетів на 2012 рік та внесення змін передбачити кошти на:

-співфінансування програм і заходів, для виконання яких виділяються кошти з державного, обласного та районного бюджетів;

17.4. Розробити та затвердити план заходів з енергозбереження і скорочення витрат на комунальні послуги та енергоносії у бюджетній сфері.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення  щодо надання муніципальних субсидій на оплату зазначених послуг. Муніципальні субсидії надаються у випадку призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, джерелом фінансування яких є кошти державного бюджету.

Адресна допомога або муніципальні субсидії надаються в першу чергу малозабезпеченим категоріям громадян – одиноким інвалідам; сім’ям, у яких проживають діти-інваліди.

Адресна допомога або муніципальні субсидії з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу надаються згідно з вимогами чинного бюджетного законодавства (підпункт б пункту 3 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України).

18. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками контрольно-ревізійного відділу у Жовківському районі та фінансового управління райдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до районного бюджету.

19. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів (Н.Щур).

Голова  районної ради                                                    Тадей Швай
 

Пошук

Жовківщина

Про нас

Корисно

Випадкове зображення

rda_p00.jpg


Шановні відвідувачі!

Ми радо вітаємо Вас на сторінках нашого сайту. Достовірна інформація, відомості про Жовківський район, останні новини з життя регіону – все це для Вас.

 1 2 768x400346416

5a7acda4b8b14104895330

banner160x236meet your child

1 1497598187 300x198.9539748954 1 0 

802161 1654242

1523954433 nez pracya222

 

ШЛЯХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ

Для прийому дзвінків щодо переїзду жителів АР Крим та південно-східних областей України на Львівщину працює «гаряча» телефонна лінія

0-800-501-727

Жовківська райдержадміністрація

(252) 21-432

Гаряча лінія з питань надання субсидій

на житлово-комунальні послуги

(252) 61-419

(з 8.00 – 17.00)

Як отримати житлові субсидії?

 

 

 

 

Громадське опитування «В якому місці має бути встановлений пам’ятник Т.Г.Шевченка у м. Жовква?»

Насамперед визначимо місце де постане Кобзар. Пропонуються такі місця:
 

Голосування

Яку інформацію ви бажаєте бачити у нас на сайті
 

До нас завітало

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1216
mod_vvisit_counterВчора1665
mod_vvisit_counterЦього тижня5834
mod_vvisit_counterМинулого тижня11509
mod_vvisit_counterЦього місяця32350
mod_vvisit_counterМинулого місяця32203
mod_vvisit_counterВсього2536204

Корисні посилання

Президент України

 

Урядовий портал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаряча лінія та електронна пошта

для звернень громадян

(також для повідомлення
про будь-які підозрілі дії осіб, 
загострення ситуації,
скоєння правопорушень.
)

zhovkvarda@loda.gov.ua

(252) 21 432

(252) 22 485


Ресторан Сим-Сим