Порядок виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

e-mail Друк PDF

.gerb

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2011 р. № 268

Київ

Про виплату одноразової винагороди жінкам,
яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”;

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити інформування жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, про порядок виплати одноразової винагороди.

Прем’єр-міністр України                                                                М. АЗАРОВ

Інд.70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 268

 

ПОРЯДОК
виплати одноразової винагороди жінкам, яким
присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

 

1. Цей Порядок визначає механізм виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” відповідно до Закону України “Про державні нагороди України” (далі — винагорода).

2.  Видатки, передбачені в Державному бюджеті України на відповідний рік для виплати винагороди, розподіляються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту за поданням Державної служби молоді та спорту на підставі заявок про виділення бюджетних коштів, які подають Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи у справах сім’ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — структурні підрозділи) за формою, затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту за погодженням з Міністерством соціальної політики.

До заявки прізвища жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” (далі — почесне звання), включаються в порядку черговості прийняття указів Президента України про присвоєння почесного звання.

3. Видатки (відповідно до заявок про їх виділення) спрямовуються Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської, управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрацій, які розподіляють їх між управліннями праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад (далі — органи соціального захисту).

4. Для отримання винагороди жінка, якій присвоєно почесне звання, або уповноважена нею особа подає органу соціального захисту за місцем реєстрації зазначеної жінки такі документи:

заяву про виплату винагороди із зазначенням способу виплати відповідно до пункту 6 цього Порядку;

копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, місце реєстрації;

копію посвідчення про присвоєння почесного звання України “Мати-героїня”.

Орган соціального захисту формує особову справу, яка зберігається протягом п’яти років після виплати винагороди.

Уповноважена особа подає також нотаріально засвідчений документ, що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання.

5. Сума винагороди обчислюється відповідно до Указу Президента України від 25 грудня 2007 р. № 1254 “Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” жінкам, яким почесне звання присвоєно:

1) починаючи з 2011 року, — виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно почесне звання;

2) у 2010 році, — виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня 2010 року;

3) у 2008—2009 роках, — виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який діяв у грудні 2008 року;

4) у 2004—2007 роках, — відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 567 “Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 47, ст. 1529).

6. Виплата винагороди здійснюється згідно з відомістю, яка складається органом соціального захисту за формою, затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту за погодженням з Міністерством соціальної політики, через відділення поштового зв’язку Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта” або шляхом перерахування коштів на особистий банківський рахунок.

Витрати на оплату послуг Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, пов’язаних з виплатою винагороди, здійснюються за рахунок бюджетних коштів відповідно до заявки структурного підрозділу про виділення бюджетних коштів.

7. Органи соціального захисту надсилають щокварталу до 10 числа наступного місяця засвідчені в установленому порядку копії відомостей про виплату винагороди структурним підрозділам, які до 15 числа зазначеного місяця подають Державній службі молоді та спорту звіт про виплату винагороди за формою, затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту за погодженням з Міністерством соціальної політики.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 268

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для виплати одноразової винагороди жінкам,
яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки, молоді та спорту за програмою “Одноразова виплата жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державна служба молоді та спорту.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Головне управління соціального захисту населення Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрацій, управління праці та соціального захисту населення районних, районних у  мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, відповідно до Порядку виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, затвердженого Кабінетом Міністрів України, з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

4. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в порядку, встановленому Державною казначейською службою.

5. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


gerb

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2011 р. №  779

Київ

 

Про внесення змін до пункту 4
Порядку виплати одноразової
винагороди жінкам, яким присвоєно
почесне звання України “Мати-героїня”

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 4 Порядку виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 268 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 845), такі зміни:

абзац четвертий виключити;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

“Орган соціального захисту формує особову справу, до якої додає ксерокопію Указу Президента України про присвоєння жінці почесного звання “Мати-героїня”, що зберігається протягом п’яти років після виплати винагороди.”.

Прем’єр-міністр України                                                 М. АЗАРОВ

 

Пошук

Жовківщина

Про нас

Корисно

Випадкове зображення

rda_p02.jpg


Шановні відвідувачі!

Ми радо вітаємо Вас на сторінках нашого сайту. Достовірна інформація, відомості про Жовківський район, останні новини з життя регіону – все це для Вас.

 1 2 768x400346416

5a7acda4b8b14104895330

banner160x236meet your child

1 1497598187 300x198.9539748954 1 0 

802161 1654242

1523954433 nez pracya222

 53046531 379814462843193 1043881695234752512 o

ШЛЯХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ

Для прийому дзвінків щодо переїзду жителів АР Крим та південно-східних областей України на Львівщину працює «гаряча» телефонна лінія

0-800-501-727

Жовківська райдержадміністрація

(252) 21-432

Гаряча лінія з питань надання субсидій

на житлово-комунальні послуги

(252) 61-419

(з 8.00 – 17.00)

Як отримати житлові субсидії?

 

 

 

 

Громадське опитування «В якому місці має бути встановлений пам’ятник Т.Г.Шевченка у м. Жовква?»

Насамперед визначимо місце де постане Кобзар. Пропонуються такі місця:
 

Голосування

Яку інформацію ви бажаєте бачити у нас на сайті
 

До нас завітало

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні534
mod_vvisit_counterВчора1035
mod_vvisit_counterЦього тижня534
mod_vvisit_counterМинулого тижня9635
mod_vvisit_counterЦього місяця31592
mod_vvisit_counterМинулого місяця45604
mod_vvisit_counterВсього2624841

Корисні посилання

Президент України

 

Урядовий портал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаряча лінія та електронна пошта

для звернень громадян

(також для повідомлення
про будь-які підозрілі дії осіб, 
загострення ситуації,
скоєння правопорушень.
)

zhovkvarda@loda.gov.ua

(252) 21 432

(252) 22 485


Ресторан Сим-Сим