Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 11 січня 2011 року №12

e-mail Друк PDF

.gerb

Україна

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ  ЖОВКІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

від “  1 ” вересня    2011 року   № 726

м. Жовква

Про внесення змін до розпорядження
голови районної  державної адміністрації
від 11 січня 2011 року №12

З метою реалізації вимог статті 57 Конституції України, відповідно до Указу Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 "Про національну програму правової освіти населення", постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 627 "Про внесення змін до Положення про Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення" та розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 30.08.2011 року № 874/0/5-11:

1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 11.01.2011 року № 12  "Про програму правової освіти населення на 2011-2012 роки", затвердивши Положення про районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення в новій редакції (додається).

2. Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації (О.Вензловський) забезпечити висвітлення ходу реалізації програми правової освіти населення в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Перший заступник голови
райдержадміністрації                                                      Ю.М.ДЕМЧИШИН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
від «   1 » вересня 2011р.  №726

Положення
про районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення

1. Районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення (надалі – Рада) утворена для забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів  та закладів культури, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації у сфері правової освіти населення, а також надання відповідної методичної допомоги.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3.Основними завданнями Ради є:

3.1. Розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації у сфері правової освіти населення.

3.2. Підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань правової освіти населення.

3.3. Сприяння підвищенню ефективності діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації та удосконалення нормативно-правових актів з питань правової освіти населення.

3.4. Надання методичної допомоги органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, об'єднанням громадян, навчальним закладам та закладам культури, науковим установам, видавництвам та видавничим організаціям, засобам масової інформації щодо організації заходів, спрямованих на підвищення правосвідомості та правової культури населення.

3.5. Розроблення пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення правової навчально-виховної роботи.

3.6. Поширення позитивного досвіду з питань правової освіти населення.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Аналізує стан справ та причини виникнення проблем у сфері правової освіти населення.

4.2. Здійснює моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань з правової освіти населення.

4.3. Вивчає стан роботи з питань організації правової освіти населення органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями  громадян,  навчальними закладами та закладами культури,  підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації;

4.4. Аналізує стан правової навчально-виховної роботи.

4.5. Заслуховує на своїх засіданнях інформацію про актуальні питання правової освіти (зокрема, про результати вивчення стану діяльності з правової освіти населення, аналізу соціологічних досліджень, опитувань громадян, оглядів-конкурсів, стану підготовки викладачів правових дисциплін та видання підручників і посібників з правознавства), а також повідомлення членів Ради  та інших осіб про результати роботи з правового навчання і виховання.

4.7. Бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань правової освіти населення.

5. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

5.1. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

5.2. Залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками, а також незалежних експертів (за згодою).

5.3. Утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові групи.

5.4. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Раду очолює голова, який за посадою є керівником апарату райдержадміністрації. Заступником голови Ради за посадою є начальник управління юстиції у Жовківському районі.

7. До співробітництва у складі Ради можуть запрошуватись у встановленому порядку представники прокуратури району, спілки юристів України, Української правничої фундації, Асоціації українських правників, Української асоціації викладачів права та інших громадських організацій, статутами яких передбачено їх участь у правовій освіті населення.

Для участі в засіданнях Ради можуть запрошуватися за їх згодою спеціалісти різних галузей знань, які не є членами ради.

8. Персональний склад Ради затверджує її голова за погодженням з керівниками відповідних органів виконавчої влади та організацій, представники яких входять до складу Ради.

Голова Ради  визначає із числа членів Ради заступників голови та відповідального секретаря.

9. Голова, заступники голови, члени Ради працюють на громадських засадах.

10. Відповідальний секретар Ради забезпечує організацію діяльності Ради, розробляє проекти планів її роботи, проекти рекомендацій та інших документів, необхідних для провадження Радою діяльності, залучає до цієї роботи членів Ради, контролює хід виконання прийнятих Радою документів.

11. Рада організовує свою роботу відповідно до затвердженого нею річного плану.

12. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.

Рада правомірна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більш як половина її членів.

Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

Рада приймає  рішення у формі рекомендацій, які є обов'язковими для розгляду.

Рішення Ради підписує її голова.

У разі потреби можуть проводитися виїзні засідання Ради.

13. Члени Ради під час виконання доручень Ради вивчають стан правової освіти, ознайомлюються з необхідною документацією, беруть участь у підготовці рекомендацій Ради, інформують керівництво представлених ними органів виконавчої влади та організацій про роботу Ради, вносять пропозиції щодо реалізації прийнятих нею рішень.

14. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснюється райдержадміністрацією та управлінням юстиції у Жовківському районі.

15. Інформація про діяльність Ради висвітлюється в засобах масової інформації.

 


Додаток
до Положення про районну
міжвідомчу координаційно -
методичну раду з правової
освіти населення

СКЛАД
районної міжвідомчої координаційно-методичної радиз правової освіти населення(надалі - рада)

ПОПРУЖЕНКО

Олег Миколайович

 

 

-

керівник апарату районної державної адміністрації, голова ради

 

ГАЛИЧ

Орест Григорович

 

-

начальник управління юстиції, заступник голови ради (за згодою)

 

ДМИТРІЄНКО

Наталія Тарасівна

-

провідний спеціаліст Жовківського

районного управління юстиції (за згодою)

Члени Ради:

БАКУМ

Олег Євгенович

 

-

головний спеціаліст юридичного відділу апарату районної державної адміністрації

КУНИНЕЦЬ

Степан Васильович

 

-

керівник відділу культури і туризму райдержадміністрації

 

ТИМОЩУК

Ігор  Володимирович

-

керівник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

СОЛОВЙОВ

Валерій Федорович

-

керівник відділу освіти райдержадміністрації

 

КАЛИНОВСЬКА

Ольга Леонідівна

 

-

керівник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

ВЕНЗЛОВСЬКИЙ

Олександр Романович

 

-

провідний спеціаліст відділу з питань   внутрішньої політики, зв’язків із засобами  масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації

ПАВЛОВА

Віра Павлівна

-

начальник служби у справах дітей              райдержадміністрації

КАЛІКА

Ярослав Федорович

-

головний редактор часопису «Відродження» (за згодою)

СПІЧАК

Володимир  Любомирович

 

-

начальник Жовківського РВ МВСУ у Львівській області (за згодою)

 

КОЖУШКО

Віра Степанівні

 

-

директор Жовківського РЦСССМ (за згодою)

 

 

 

Керівник апарату
райдержадміністрації                                                  О.М.ПОПРУЖЕНКО

 

 

 

Пошук

Жовківщина

Про нас

Корисно

Випадкове зображення

rda_p11.jpg


Шановні відвідувачі!

Ми радо вітаємо Вас на сторінках нашого сайту. Достовірна інформація, відомості про Жовківський район, останні новини з життя регіону – все це для Вас.

 1 2 768x400346416

5a7acda4b8b14104895330

banner160x236meet your child

1 1497598187 300x198.9539748954 1 0 

802161 1654242

1523954433 nez pracya222

 

ШЛЯХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ

Для прийому дзвінків щодо переїзду жителів АР Крим та південно-східних областей України на Львівщину працює «гаряча» телефонна лінія

0-800-501-727

Жовківська райдержадміністрація

(252) 21-432

Гаряча лінія з питань надання субсидій

на житлово-комунальні послуги

(252) 61-419

(з 8.00 – 17.00)

Як отримати житлові субсидії?

 

 

 

 

Громадське опитування «В якому місці має бути встановлений пам’ятник Т.Г.Шевченка у м. Жовква?»

Насамперед визначимо місце де постане Кобзар. Пропонуються такі місця:
 

Голосування

Яку інформацію ви бажаєте бачити у нас на сайті
 

До нас завітало

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні187
mod_vvisit_counterВчора1813
mod_vvisit_counterЦього тижня9234
mod_vvisit_counterМинулого тижня11187
mod_vvisit_counterЦього місяця24241
mod_vvisit_counterМинулого місяця32203
mod_vvisit_counterВсього2528095

Корисні посилання

Президент України

 

Урядовий портал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаряча лінія та електронна пошта

для звернень громадян

(також для повідомлення
про будь-які підозрілі дії осіб, 
загострення ситуації,
скоєння правопорушень.
)

zhovkvarda@loda.gov.ua

(252) 21 432

(252) 22 485


Ресторан Сим-Сим